Tìm kiếm
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2022
Ngày cập nhật 21/09/2022

Trong 2 ngày (20-21/9), Hội Nông dân thị xã Hương Thủy phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội năm 2022 cho hơn 130 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng Hội Nông dân và Tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn các xã, phường trên địa bàn.

Ngoài triển khai, quán triệt Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao", về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và các chủ trương mới của Tỉnh ủy, Thị ủy về thực hiện Nghị quyết 54 NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “xây dựng và phát triển tỉnh Thừa thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, tại lớp tập huấn, các học viên còn được phổ biến các nội dụng liên quan đến quản lý nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội; công tác xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh…
 
 
Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở nắm vững các nội dung cơ bản, cốt lõi về những chủ trương, quan điểm của Trung ương, tỉnh và thị xã về vai trò của Hội Nông dân trong giai đoan mới, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã ở địa phương.
Văn Hiệp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.318.779
Truy cập hiện tại 6.327 khách