Tìm kiếm
Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thị xã, nhiệm kỳ 2022-2027
Ngày cập nhật 27/07/2022

Sáng 26/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Hương Thủy tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có đồng chí Bùi Như Ý, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; đồng chí Lê Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; đồng chí Đỗ Xuân Giao, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã và các xã, phường. 

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước động viên hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế. Đến nay, Hội có 2 doanh nghiệp, 10 tổ hợp tác, 15 trang trại, 47 gia trại, cơ sở sản xuất kinh doanh do CCB làm chủ, tạo việc làm cho nhiều hội viên và con em CCB. Với sự giúp đỡ của tổ chức Hội, sự nỗ lực vươn lên của hội viên, toàn thị xã chỉ còn 1 hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,016% và 3 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 0,025 %, hộ khá và giàu tăng lên 62,5%;  hơn 100 hội viên đạt danh hiệu “CCB sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp.
 
Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên Hội CCB thị xã luôn tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, như: “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, “CCB tham gia giữ gìn trật tự ATGT”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Người Việt Nam ưu tiên dung hàng Việt Nam”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”… Hội CCB các cấp cũng đã phối hợp với Đoàn Thanh niên và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ và tham gia xây dựng tổ chức Đoàn, Đội ở cơ sở. 
 
Trên cơ sở những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB thị xã tiếp tục vận động các thế hệ CCB giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phấn đấu 100% cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp, trên 95% hội viên được học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, của Hội, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trên 95% Hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20 % hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 95% gia đình CCB đạt “Gia đình văn hoá”; phấn đấu không còn hội viên CCB nghèo vào giữa nhiệm kỳ.
 
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Đỗ Xuân Giao nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Hội cần tiếp tục quán triệt, giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên CCB phát huy phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ", gương mẫu, tích cực tham gia và vận động quân chúng cùng tham gia các hoạt động xã hội, đi đầu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa"; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyên ngày càng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", gắn với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tể - xã hội của địa phương, coi trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.
 
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã lưu ý, thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết", bằng tâm huyết và sự từng trải của mình, CCB tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi đó là nhiệm vụ vẻ vang và là trách nhiệm, tình cảm của Hội đối với thanh, thiếu niên.
 
Đồng thời, chăm lo xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, coi trọng chất luợng, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB; chú trọng thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, có đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong tình hình mới.
 
 
 
Đại hội đã BCH khóa mới gồm mới gồm 15 đồng chí; đồng chí Trần Đức Trình trúng cử chức danh Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022-2027.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.022.031
Truy cập hiện tại 3.261 khách