Tìm kiếm
Kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 21/07/2022

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường năm 2022;

Căn cứ Công văn số 587/SNV-XDCQ ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc thống nhất tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 theo phương thức tuyển dụng không thành lập Hội đồng tuyển dụng.

Xét Báo cáo số 01/BC-BKTSH ngày 20/7/2022 của Ban Kiểm tra sát hạch về kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022. Ủy ban nhân dân thị xã thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 như sau:

(Có danh sách kèm theo).

Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy tại địa chỉ: huongthuy.thuathienhue.gov.vn và được gửi trực tiếp đến thí sinh dự thi vòng 2 theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký./.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.006.275
Truy cập hiện tại 1.479 khách