Tìm kiếm
Kết quả chấm thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 22/06/2022

Ngày 21/6/2022, UBND thị xã đã có Thông báo số 124/TB-UBND về Kết quả chấm thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn thị xã Hương Thủy

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường năm 2022;

Căn cứ Công văn số 587/SNV-XDCQ ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc thống nhất tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 theo phương thức tuyển dụng không thành lập Hội đồng tuyển dụng.

Căn cứ kết quả chấm thi vòng 1 của Ban Chấm thi, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy thông báo:

1. Kết quả chấm thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn thị xã Hương Thủy (có danh sách kèm theo).

2. Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo kết quả thi, nộp đơn đề nghị phúc khảo (theo mẫu gửi kèm) về Ủy ban nhân dân thị xã (qua Phòng Nội vụ). Thời gian nhận đơn phúc khảo: 15 ngày, từ ngày 22/6/2022 đến ngày 06/7/2022. Phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi.

3. Không giải quyết phúc khảo đối với các trường hợp đơn phúc khảo nhận sau thời hạn trên hoặc đơn phúc khảo gửi bằng thư điện tử, fax, email...và trường hợp không nộp lệ phí phúc khảo./.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.021.518
Truy cập hiện tại 3.116 khách