Tìm kiếm
Thông báo về việc tuyển dụng công chức xã, phường năm 2022
Ngày cập nhật 06/04/2022

Ngày 04/4/2022, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 51/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức xã, phường năm 2022

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường năm 2022;

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy thông báo thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng công chức xã, phường thuộc thị xã năm 2022, đối với các vị trí tuyển dụng như sau:

1. Nhu cầu về vị trí tuyển dụng công chức của từng xã, phường: Số lượng 08 người, cụ thể:

 

Stt

Đơn vị

(Xã, phường)

Chỉ tiêu tuyển

Số lượng

Trình độ

Chức danh

công chức tuyển dụng

Chuyên ngành đào tạo

1

Thủy Thanh

 

02

01

Đại học

Văn hóa - Xã hội

Quản lý Văn hóa

01

Đại học

Văn phòng - Thống kê

Kế toán

2

Thủy Dương

01

01

Đại học

Tài chính - Kế toán

Kế toán

3

Thủy Châu

01

01

Đại học

Địa chính - xây dựng- đô thị và môi trường

Quản lý đất đai

4

Thủy Lương

02

01

Đại học

Địa chính - xây dựng- đô thị và môi trường

Xây dựng

01

Đại học

Tài chính - Kế toán

Kế toán

5

Thủy Tân

01

01

Đại học

Tài chính - Kế toán

Kế toán

6

Phú Sơn

01

01

Đại học

Văn phòng - Thống kê

Luật; Hành chính

 

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Điều kiện đăng ký dự tuyển và các nội dung khác liên quan đến tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường năm 2022.

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

a) Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 05/4/2022 đến hết ngày 10/5/2022 (trừ ngày nghỉ Lễ, thứ Bảy, chủ Nhật).

Sáng: Từ 08 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút.

b) Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công thị xã Hương Thủy, số 749, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

Các thông tin chi tiết, xem thêm thông báo cụ thể tại Trang Thông tin điện tử của UBND thị xã Hương Thủy (www.huongthuy.thuathienhue.gov.vn) hoặc tại Phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy - Điện thoại liên hệ: 0234.3851.430.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.013.955
Truy cập hiện tại 1.010 khách