Tìm kiếm
Đại hội đại biểu Hội LHPN thị xã Hương Thuỷ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 28/06/2021

Ngày 25/6, Hội LHPN thị xã Hương Thuỷ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Đỗ Xuân Giao và Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Lê Thị Hồng Thanh dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ, nhiệm kỳ qua, Hội LHPN thị xã Hương Thuỷ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, định hướng của Hội cấp trên cũng như nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ để mạnh dạn sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội lần thứ X đề ra. Các phong trào bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nông thôn mới, như: “Ngày Chủ Nhật Xanh”, “Nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, “Con đường phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp”, “Đổi phế liệu lấy màu xanh” “Xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng xanh - sạch - sáng - thân thiện với môi trường”… được phát động tới 100% cơ sở Hội, trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Đáng chú ý, từ năm 2019 đến nay, hưởng ứng chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN thị xã đã cụ thể hóa thành nhiều phong trào, hoạt động cụ thể, như: Phong trào“Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ”, xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo... đồng thời tổ chức nhiều hội nghị biểu dương, khen thưởng cac điển hình tiên tiến: “Phụ nữ nuôi dạy con tốt”,“Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi”...
 
Thực hiện phong trào “Phụ nữ Hương Thủy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững” với mô hình tiết kiệm tự nguyện đã huy động gần 5 tấn gạo, hơn 667 triệu đồng để hỗ trợ cho 879 phụ nữ nghèo; cán bộ, hội viên phụ nữ xã Dương Hòa, Thủy Phương, Thủy Bằng, Thủy Thanh... đã tự nguyện hiến hơn 17 nghìn m2 đất và hàng ngàn ngày công để làm mới và sửa chữa đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng trị giá hơn 36 tỷ đồng…
 
Trên cơ cở mục tiệu chung “Phụ nữ Hương Thủy đoàn kết, phát huy vai trò, sức sáng tạo, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng người Phụ nữ Hương Thủy thời đại mới “Bản lĩnh, nhân ái, thủy chung, văn minh, thân thiện” và thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng thị xã Hương Thủy xứng tầm một trong những trung tâm kinh tế và đô thị động lực của tỉnh”, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN thị xã đề ra 9 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, phấn 100% cơ sở Hội thành lập “Đội phản ứng nhanh” kịp thời phát hiện, sẵn sàng lên tiếng, hỗ trợ và bảo vệ phụ nữ, trẻ em bị xâm hại và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; hàng năm, mỗi cơ sở Hội giúp từ 3-5 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; xây dựng 1-2 mô hình theo hướng sản xuất, chế biến sản phẩm nông sản sạch, hữu cơ, thành lập ít nhất 1-2 mô hình kinh tế tập thể (Tổ hợp tác, Hợp tác xã) do phụ nữ làm chủ; mỗi năm một cơ sở Hội hỗ trợ 3-4 hộ gia đình đạt các tiêu chí “Gia đình 5 không 3 sạch”, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 85% hộ “Gia đình 5 không 3 sạch”; giúp đỡ ít nhất 2 hộ gia đình thoát nghèo…
 
 
Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Đỗ Xuân Giao và Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Lê Thị Hồng Thanh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội LHPN thị xã Hương Thuỷ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được cụ thể hóa và triển khai thực hiện thông qua các phong trào, cuộc vận động, mô hình hoạt động, mô hình câu lạc bộ phù hợp với đặc điểm tình hình, nếp sống, gắn liền với quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ như: phong trào “Phụ nữ Hương Thủy học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững” với các mô hình tiết kiệm tự nguyện, tiết kiệm heo đất... thu hút được đông đảo các tầng lớp phụ nữ trong toàn thị xã hưởng ứng nhiệt tình và đạt nhiều kết quả thiết thực; phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ”, xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo... đã phát huy phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái, vận động phụ nữ phát huy tính sáng tạo, cần cù, đoàn kết tương trợ nhau cùng vượt khó đi lên ổn định và phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
 
 
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Hội LHPN từ thị xã đến cơ sở cần nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, năm chắc tâm tư, nguyện vọng, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh, thế mạnh của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực; nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội trong thời kỳ đổi mới nhằm thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn thị xã. 
 
 
Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng sâu sát cơ sở, phát huy thế mạnh đặc thù của giới nữ, lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm, với những việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp với tâm lý, nhu cầu chính đáng của chị em. Trên cơ sở các nhiệm vụ, phong trào, cuộc vận động lớn của Hội LHPN cấp trên và tranh thủ tối đa sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự ủng hộ của chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng gia đình, xã hội, phồn vinh, hạnh phúc. 
 
Phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể để bồi dưỡng cho phụ nữ kiến thức về nuôi dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ thuần phong, mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, văn hóa Huế, bản sắc văn hóa địa phương, nêu cao lòng nhân ái, khoan dung, tính dịu hiền, tình đoàn kết, quý trọng, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là khi gặp khó khăn, hoạn nạn; lên án những hành vi vô đạo đức, thiếu trách nhiệm trong quan hệ gia đình. 
 
Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn giới thiệu những chị em có đủ tiêu chuẩn tham gia các cấp uỷ đảng, chính quyền và các ban, ngành từ thị xã đến cơ sở, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước…
 
 
Đại hội đã bầu 20 đại biểu vào BCH Hội LHPN thị xã khoá mới. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Nhung tái cử chức Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hương Thủy, nhiệm kỳ 2021-2026.
Quý - Nhi - Thu
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.021.575
Truy cập hiện tại 3.133 khách