Tìm kiếm
Gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư Đường Quang Trung, thị xã Hương Thủy đến hết quý IV năm 2020
Ngày cập nhật 07/02/2020

Ngày 05/02/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 367/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư Đường Quang Trung, thị xã Hương Thủy

 

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Đường Quang Trung, thị xã Hương Thủy với nội dung chủ yếu sau: thời gian thực hiện dự án: Đến hết quý IV năm 2020.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quyết định số: 1949/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2010, 1283/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2013, 350/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2017 và 137/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh không trái với nội dung Quyết định này vẫn giữ nguyên.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.008.884
Truy cập hiện tại 1.376 khách