Tìm kiếm
Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Ngày cập nhật 08/01/2020

Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2020, UBND thị xã Hương Thủy đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Đồng chí Lê Văn Chính - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Lê Ngọc Sơn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đồng chủ trì hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của Hội đồng nhân dân thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với mục tiêu phát triển kinh tế  - xã hội: “Đẩy mạnh phát triển kinh tế; chú trọng xây dựng và phát triển đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước. Đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội”; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban, đơn vị liên quan theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo thực hiện 15 chỉ tiêu cơ bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 04 Chương trình trọng điểm (Chương trình phát triển dịch vụ, Chương trình đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, Chương trình chỉnh trang chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị, Chương trình cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính)

     Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận và đề ra các giải pháp thực hiện liên quan đến công tác thu ngân sách nhà nước, đầu tư - xây dựng cơ bản, công tác quản lý đất đai, công tác cải cách hành chính, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn…

     Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị xã đã đề nghị các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã phường ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm tập trung triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của ngành và địa phương mình. Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức cho nhân dân đón Tết cổ truyền vui tươi, phấn khởi, đầm ấm, tiết kiệm. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Nhân dịp này, thị xã đã phát động phong trào và ký giao ước thi đua giữa các khối trong năm 2020. Ngoài ra, UBND thị xã cũng đã Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các phòng, ban, đơn vị; UBND các xã, phường năm 2019.

Yến Nhi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.360.029
Truy cập hiện tại 586 khách