Tìm kiếm
UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí 10 tỉ đồng thực hiện các dự án chỉnh trang dọc tuyến Quốc lộ 1A khu vực trước Cảng hàng không Phú Bài
Ngày cập nhật 06/01/2020

Đó là nội dung của Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án chỉnh trang dọc tuyến Quốc lộ 1A khu vực trước Cảng hàng không Phú Bài 

Theo đó, UBND tỉnh trích ngân sách tỉnh số tiền 10.000.000.000 (Mười tỷ đồng chẵn) bổ sung có mục tiêu cho cho ngân sách thị xã Hương Thủy để hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án: Chỉnh trang khu vực trước Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài (đoạn từ cổng chính Khu công nghiệp Phú Bài đến đường Nam Cao); Chỉnh trang khu vực tiếp giáp Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài (đoạn giáp nhà dân hiện hữu đến cây xăng Thủy Tân đối diện đường Nam Cao).

UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho các đơn vị tổ chức thực hiện là:
1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn UBND thành phố Huế hoàn tất các thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.
2. Sở Tài chính lập thủ tục thông báo kinh phí cho đơn vị đã nêu tại Điều 1 Quyết định này.
3. UBND thị xã Hương Thủy chủ động bố trí thêm từ ngân sách cấp mình và nguồn huy động hợp pháp khác, cùng với ngân sách tỉnh hỗ trợ để thực hiện hoàn thành dự án; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.015.417
Truy cập hiện tại 1.348 khách