Tìm kiếm
Bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã khóa VI
Ngày cập nhật 16/12/2019

Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong toàn thị xã, kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra và tiến hành phiên bế mạc. Kỳ họp dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Chính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; các Phó Chủ tịch HĐND ông Trương Đức Tú và ông Văn Viết Cảm.

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND thị xã Lê Ngọc Sơn, năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND thị xã đề ra đều đạt và vượt so với kế hoạch. Giá trị sản xuất ước thực hiện 25.153 tỷ đồng, tăng 19,3%, trong đó hai lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng gần 20%; thu ngân sách đạt 522 tỷ đồng, bằng 123% dự toán. Công tác giải phóng mặt bằng, qua hoạch, chỉnh trang phát triển đô thị được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đến nay đã có 7/7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 43/48 trường được cộng nhận trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ hơn 89%. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện thường xuyên. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 
 
Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2020, UBND thị xã đề ra một số giải pháp trong tâm nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, như: tăng tốc độ giá trị sản xuất 19,3%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 4.300 - 4.500 tỷ đồng; thu ngân sách 446 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,3-0,5%; tỷ lệ đô thị hóa 68%; xây dựng xã Thủy Thanh theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, Thủy Phù và Thủy Tân theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao; phấn đấu có thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia…
 
 
Cùng với báo cáo của UBND thị xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tại kỳ họp này, HĐND thị xã đã nghe báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị xã năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020; báo cáo của UBND thị xã về tình hình thu, chi ngân sách năm 2019 và dự toán phân bổ ngân sách năm 2020; báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8; báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công thị xã giai đoạn 2017-2020; UBMTTQ Việt Nam thị xã thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền trong năm 2019; Ban KT-XH và Ban Pháp chế HĐND thị xã báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH thị xã năm 2019 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020, báo cáo thẩm tra điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn thị xã giai đoạn 2017-2020; báo cáo thẩm tra về tình hình thi hành pháp luật, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020; báo cáo thẩm tra việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8; UBND thị xã báo cáo công tác GPMB, bồi dưỡng hỗ trợ tái định cư năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân báo cáo về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020.
 
Kỳ họp đã dành thời gian cho các đại biểu tham gia thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó tập trung vào các vấn đề đang được cử tri và dư luận quan tâm. Qua hoạt động chất vấn cho thấy, những vấn đề được lựa chọn là xác đáng, phù hợp với thực tế. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, tranh luận sôi nổi, thẳng thắn, có trách nhiệm.
 
HĐND thị xã đã thông qua những nghị quyết quan trọng với tỷ lệ thống nhất cao, gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách năm 2020; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn thị xã giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc quản lý và triển khai quy hoạch trên địa bàn thị xã; Nghị quyết về giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 8; Nghị quyết về kết quả giám sát công tác đầu tư, quản lý và sử dụng đất công và tài sản công trên địa bàn thị xã; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND thị xã Hương Thủy khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Cũng tại kỳ họp, HĐND thị xã đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thị xã và đại biểu HĐND khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Thành Kỳ và lấy phiếu bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Xuân Đại - Trưởng Công an thị xã.
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Văn Chính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh, những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để UBND thị xã tổ chức điều hành, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các phường, xã tổ chức thực hiện để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các năm tiếp theo. 
 
Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị, sau kỳ họp, UBND thị xã và các cấp, các ngành, các địa phương cần tổ chức quán triệt, nhanh chóng cụ thể hoá những nội dung mà kỳ họp đã thông qua; đẩy nhanh việc triển khai thực hiện, tiếp tục tạo nên những chuyển biến tích cực, vững chắc trên các lĩnh vực để hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đề nghị các Tổ đại biểu HĐND thị xã bằng các hình thức thích hợp, báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri; Thường trực HĐND, các ban HĐND và các đại biểu HĐND thị xã tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác giám sát để đánh giá các chỉ tiêu một cách khách quan, góp phần giúp UBND thị xã, các ngành, các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ; đặc biệt chú trọng giám sát việc quản lý thu, chi ngân sách; giám sát công tác quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài nguyên, môi trường và giám sát việc thực thi pháp luật trên địa bàn. Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân đồng sức, đồng lòng thi đua lao động, sản xuất, quyết tâm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XV đã đề ra.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.899.320
Truy cập hiện tại 2.298 khách