Tìm kiếm
Tập huấn xây dựng mô hình dòng họ văn hóa gắn với xây dựng NTM
Ngày cập nhật 12/11/2019

Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tập huấn xây dựng mô hình dòng họ văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới ở xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy.

Tại buổi tập huấn, hơn 50 đại biểu là đại diện các dòng họ và người có uy tín trong cộng đồng được phổ biến, triển khai những nội dung cơ bản về nếp sống văn hóa, phong tục, tập quán và xây dựng dòng họ văn hóa; quy ước dòng họ văn hóa trong việc phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, hiếu học, giữ gìn vệ sinh môi trường gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình... để áp dụng ở các dòng họ về xây dựng các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, tiến tới nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Theo đánh giá, sau hơn một năm triển khai mô hình “Dòng họ 3 quản”, con cháu họ Lương Quan, ở xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy không có người vi phạm pháp luật; tích cực tham gia các mô hình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phong traog Ngày Chủ nhật xanh...; không có trẻ em trong độ tuổi đến trường nghỉ học..., góp phần không nhỏ trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới ở Thừa Thiên Huế.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.301.114
Truy cập hiện tại 778 khách