Tìm kiếm
Hương Thủy: Quán triệt nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 (khóa XII)
Ngày cập nhật 31/10/2019

Sáng ngày 30/10/2019, Thị ủy Hương Thủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thị xã quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và một số văn bản mới của Đảng. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Chính - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Phan Văn Tư - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Lê Ngọc Sơn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy; các đồng chí Báo cáo viên Thị ủy, Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy, chi bộ trực thuộc; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã.

 
Hội nghị đã được nghe đồng chí Bí thư Thị ủy Lê Văn Chính quán triệt một số nội dung: Kết luận 63-KL/TU ngày 18/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Kết luận 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chỉ thị 41-CT/TU, ngày 21/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy… Đồng chí Đỗ Xuân Giao - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy triển khai Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Hội nghị cũng đã tiến hành quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã và một số chức danh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Thanh Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.301.114
Truy cập hiện tại 827 khách