Tìm kiếm
Xây dựng Văn kiện Đại hội đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển
Ngày cập nhật 15/10/2019

Đó là kết luận của đồng chí Lê Văn Chính, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã tại cuộc họp với các thành viên Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng chủ trì cuộc họp có Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phan Văn Tư, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện.

Đại diện Tổ Biên tập trình bày dự thảo Văn kiện

Tại cuộc họp, sau khi đại diện Tổ Biên tập Văn kiện trình bày Dự thảo báo cáo chính trị và Đề cương báo cáo kiểm điểm của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, các thành viên Tổ Biên tập đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để sớm bổ sung hoàn chỉnh các dự thảo. Đồng thời giao trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận và từng thành viên, tập trung thực hiện để hoàn chỉnh các dự thảo theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo nội dung, chất lượng, đúng với chủ trương, định hướng của Trung ương, của Tỉnh, đồng thời đáp ứng thực tiễn đổi mới và yêu cầu phát triển của thị xã trong thời gian tới.
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Chính, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng; trong đó, việc xây dựng dự thảo các Văn kiện trình Đại hội là một trong những nội dung then chốt, có vai trò, ý nghĩa tiên quyết, không chỉ đánh giá kết quả, thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua mà còn đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 và tầm nhìn xa hơn. Các thành viên Tổ Biên tập phải phát huy tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo nhằm triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 38 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 66 của Ban Thường vụ Thị ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 470 khách