Tìm kiếm
Phát động phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” năm 2019
Ngày cập nhật 05/07/2019

Sáng 2/7, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Hương Thủy, Sở Y tế phối hợp với UBND thị xã Hương Thủy tổ chức Lễ phát động hưởng ứng phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” năm 2019.

Với chủ đề “Cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn”, mục đích của lễ phát động năm nay nhằm kêu gọi sự tham gia, hưởng ứng của cấp, các ngành và toàn thể người dân trong việc chủ động giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, góp phần đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân" gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Ngày Chủ nhật xanh, hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” và "Nói không với túi ni lông sử dụng một lần"… do UBND tỉnh phát động.

Với thông điệp “Giữ gìn vệ sinh môi trường góp phần phòng chống dịch bệnh”, “Vệ sinh sạch sẽ vì sức khỏe của bạn và cộng đồng”…, sau lễ phát động, hơn 500 cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn đã tham gia tuần hành tuyên truyền về phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân".

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.597.426
Truy cập hiện tại 119 khách