Tìm kiếm
Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em
Ngày cập nhật 12/06/2019

Thực hiện Công văn số 1123/UBQGTE ngày 21/3/2019 của Ủy ban Quốc gia về trẻ em về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1965/UBND-GD ngày 05/4/2019 và yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện,  thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

 

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 15/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em và Công văn số 1639/UBND-DL ngày 23/3/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường cảnh báo, cứu hộ tại các bãi biển, bể bơi, sông, hồ.

2. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách  nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em.  Tuyên truyền, vận động các gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão; chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho người dân và trẻ em.

3. Tiếp tục hướng dẫn, triển khai thực hiện, kiểm tra việc xây dựng Ngôi nhà  an  toàn, Trường học an toàn và Cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, nhằm loại bỏ các nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em. Quan tâm hỗ trợ, trang bị cơ sở vật chất để dạy bơi cho trẻ em; đào tạo, tập huấn nâng cao chất  lượng của đội ngũ giáo viên dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

4. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường  thủy, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tại cơ sở; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm. Rà soát phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tại nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em, cụ thể như làm rào chắn, biển cảnh  báo tại các hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm.  

5. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp xây dựng và triển khai cơ chế phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong phòng, chống đuối nước cho trẻ em. 

6.  Sở  Giáo dục và Đào tạo tăng cường phối hợp với Sở Lao động  -  Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý, bảo đảm an toàn cho trẻ em ở trường học, trong gia đình và cộng đồng./.

 

Thanh Qúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 184 khách