Tìm kiếm
Đánh giá công tác phát triển đảng viên
Ngày cập nhật 12/06/2019

“Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng trong công tác phát triển đảng viên” là một trong những giải pháp được nêu ra tại hội nghị đánh giá công tác phát triển đảng viên, do Thị ủy Hương Thủy tổ chức sáng 11/6. Lãnh đạo tỉnh đến dự có ông Phan Văn Quang, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Đảng bộ thị xã Hương Thủy hiện có 40 tổ chức cơ sở đảng với hơn 4.000 đảng viên, trong đó có 18 chi bộ đảng trong các doanh nghiệp. Song song với công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là các tiêu chuẩn về nhận thức chính trị, trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ. Trong số 566 đảng viên được kết nạp từ năm 2015 đến nay, có 345 đảng viên nữ, chiếm tỷ lệ hơn 68%; đảng viên có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ 62%; đảng viên trẻ dưới 30 tuổi chiếm tỷ lệ trên 70%...
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn trong thời gian gần đây còn gặp nhiều khó khăn. Một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng chưa thực sự quan tâm đến công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới; nhiều nơi có số lượng quần chúng đông nhưng tỷ lệ đảng viên kết nạp thấp, nơi có ít quần chúng thì chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng…
 
 
Để làm tốt công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới, Bí thư Thị ủy Lê Văn Chính đề nghị, bên cạnh phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng trong công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy đảng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong giai đoạn hiện nay; chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng cảm tình đảng và đặc biệt quan tâm đến đối tượng là đoàn viên, thanh niên; khi kết nạp đảng viên phải coi trọng cả về số lượng và chất lượng, người được kết nạp vào Đảng phải bảo đảm cả tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, chú trọng tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng của Đảng, đạo đức, lối sống và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao…
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 179 khách