Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố danh mục TTHC mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh
Ngày cập nhật 22/09/2021

Ngày 13/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2253/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

 
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 2253/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết) QD2253
 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 11.008.517
Truy cập hiện tại 226 khách