Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Công bố 04 TTHC mới ban hành, được thay thế, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Ngày cập nhật 24/11/2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2902/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục (04) thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Cụ thể, danh mục TTHC mới ban hành (02 TTHC) lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là: Thủ tục trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp.

 

Danh mục TTHC được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là: Thủ tục hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh tiểu học.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ thủ tục hành chính số 31, 33 và số 34 tại phụ lục của Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Danh mục TTHC được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là: Thủ tục hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh tiểu học.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ thủ tục hành chính số 31, 33 và số 34 tại phụ lục của Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.737.162
Truy cập hiện tại 3.504 khách