Tìm kiếm
Niêm yết, công khai thông tin thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 13/09/2013

Nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; đồng thời phục vụ công tác công khai minh bạch thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử thị xã Hương Thủy đăng tải 275 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã và các phòng, ban thuộc UBND thị xã theo Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 22/12/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
 

Đối với các thủ tục hành chính công, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp sẽ được cung cấp đầy đủ các thông tin về:
1. Nơi và thời gian tiếp nhận hồ sơ;
2. Trình tự thực hiện;
3. Cách thức thực hiện;
4. Thành phần và số lượng hồ sơ phải nộp;
5. Thời hạn giải quyết;
6. Đối tượng thực hiện;
7. Cơ quan thực hiện;
8. Kết quả thực hiện;
9. Phí, lệ phí;
10. Cung cấp các mẫu đơn, mẫu tờ khai;
11. Các yêu cầu điều kiện.
12. Căn cứ pháp lý.

  * Thủ tục hành chính của các lĩnh vực (theo các file đính kèm)

 

      TT

                              LĨNH VỰC

SỐ LƯỢNG TTHC

01.

Tư pháp

29

02.

Kinh tế tập thể- Hợp tác xã

29

03.

Tài nguyên và Môi trường

45

04.

Xây dựng

18

05.

Công Thương

05

06.

Tài chính Kế hoạch

10

07.

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16

08.

Lao động Thương binh - Xã hội

44

09.

Giáo dục và Đào tạo

37

10.

Văn hoá

04

11.

Y tế

02

12.

Hội, tổ chức phi chính phủ

14

13.

Thi đua - Khen thưởng

05

14.

Tôn giáo

09

15.

Tiếp công dân

05

                                                                                                                                                huongthuy.thuathienhue.gov.vn

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.899.891
Truy cập hiện tại 2.440 khách