Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Triển khai thực hiện thí điểm xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường thông qua hình ảnh trích xuất từ camera
Ngày cập nhật 04/05/2019
Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2017. Trong đó có quy định xử phạt các hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt và hành vi vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định. Tuy nhiên, việc áp dụng quy định này gặp nhiều hạn chế, thực tế việc xử phạt còn nhiều vướng mắc cần có giải pháp để tháo gỡ. Qua ba tháng triển khai phong trào Ngày Chủ Nhật xanh, bước đầu đã nâng cao ý thức của người dân và cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo sự lan tỏa đồng thuận cao. Tuy nhiên, cùng với việc nâng cao nhận thức cần phải có chế tài nghiêm minh để xử lý hành vi vi phạm.Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh có Công văn số 2470/UBND-CT gửi Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Sở Du lịch; Hiệp hội Du lịch tỉnh; Công an tỉnh; UBND thành phố Huế về triển khai thực hiện thí điểm xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường thông qua hình ảnh trích xuất từ camera
 

Theo đó, để tổ chức thực thi các quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành dự thảo văn bản hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường thông qua hình ảnh trích xuất từ camera của hệ thống đô thị thông minh, để làm cơ sở triển khai thực hiện thí điểm tại thành phố Huế trong tháng 5/2019; tiến đến sẽ triển khai xử lý hành vi vi phạm về an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng.
Quá trình thực hiện sẽ triển khai theo lộ trình từ nhắc nhở để chấn chỉnh hành vi vi phạm, công bố rộng rãi hình ảnh vi phạm trên các phương tiện thông tin, đến xử lý vi phạm hành chính.
2. Việc tiến hành xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường thông qua hình ảnh trích xuất từ camera của hệ thống đô thị thông minh, cần thống nhất một số quan điểm sau để làm cơ sở triển khai thực hiện:
- Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, căn cứ Quyết định số 75/2018/QĐ-UBND ngày 29/12/2018 quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Thừa Thiên Huế, là đầu mối tổng hợp và phân phối, cung cấp thông tin (đối với trường hợp này là dưới dạng hình ảnh), cho các cơ quan, lực lượng chức năng xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền; công chức, viên chức của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh không phải là người trực tiếp tham gia xử lý vi phạm hành chính.
- Hệ thống camera được điều hành thông qua Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án, triển khai đầu tư theo quy định (quá trình đầu tư thiết bị được thẩm tra công nghệ, thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thông tin theo quy định); là cơ sở để đảm bảo chức năng là công cụ hỗ trợ, phục vụ các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ.
3. Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh khẩn trương hoàn chỉnh hệ thống kỹ thuật, thống nhất, đồng bộ các giải pháp dùng chung, giải pháp phân tích hình ảnh, hệ thống lưu trữ tập trung; phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, khoanh định các khu vực, phạm vi giám sát của hệ thống camera cụ thể với từng đơn vị, lực lượng chức năng (có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính), hoàn thành trước ngày 15/5/2019; làm cơ sở cho việc triển khai xử lý vi phạm.
4. Yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương xây dựng quy trình, kế hoạch triển khai phương án phạt nguội theo hướng từ nhắc nhở, điều chỉnh hành vi đến áp dụng chế tài xử phạt; theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 88/TB-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019.
5. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Giao thông vận tải rà soát lại công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị (lòng đường, vỉa hè, cây xanh, thoát nước, chiếu sáng). Yêu cầu đối với một công trình cụ thể phải quy được trách nhiệm cho một cơ quan, đơn vị quản lý, làm cơ sở xử lý trách nhiệm quản lý, xử lý ý kiến phản ánh về tình trạng hạ tầng kỹ thuật của người dân. Đồng thời trên cơ sở triển khai thí điểm xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường thông qua hình ảnh trích xuất từ camera, tiếp tục nghiên cứu triển khai xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2019.
6. Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh lữ hành, đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải yêu cầu chủ các phương tiện thực hiện việc thu gom và đổ thải chất thải theo đúng quy định tại các điểm dừng đổ, bến xe, điểm di tích, thăm quan du lịch. Trường hợp các phương tiện vi phạm bị ghi hình thì các đơn vị kinh doanh lữ hành, đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải phải chịu trách nhiệm trực tiếp với các cơ quan chức năng.
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.685.078
Truy cập hiện tại 8.435 khách