Tìm kiếm
Lịch ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” tuần thứ 14 (từ ngày 03-05/4/2019)
Ngày cập nhật 04/05/2019

LỊCH RA QUÂN “NGÀY CHỦ NHẬT XANH” TUẦN 14 CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ

 

STT

Địa phương - Đơn vị

Thời gian

Nội dung - địa điểm ra quân

Số lượng

Thành phần

Liên hệ

1

Thủy Lương

07h30, ngày 05/5

Ra quân VSMT, phát quang các tuyến đường:              

120

Thanh niên, các đoàn thể, nhân dân, cán bộ, người lao động

Đ/c Uyên - BT Đoàn - 0961167589

Tổ 1: đường Võ Trác (đoạn qua địa phận phường)

Tổ 2: đường Thái Thuận

Tổ 3: đường Trần Hoàn (đoạn qua địa phận)

Tổ 4: đường Trần Hoàn (đoạn qua địa phận)

Tổ 5: đường Võ Trọng Thuật

Tổ 6: đường Nguyễn Thái Bình

Tổ 7: đường Bùi Huy Bích

2

Phú Sơn

07h30, ngày 05/5

VSMT thu gom rác thải, làm sạch các tuyến đường tại thôn 1

55

Thanh niên, các đoàn thể và nhân dân; cán bộ, người LĐ

Đ/c Xê - PBT Đoàn 0379263287

3

Thủy Châu

07h00, ngày 04/5

Vệ sinh trụ sở cơ quan

90

Thanh niên, các đoàn thể, nhân dân, cán bộ, người lao động

Đ/c Việt - BT Đoàn -0914.990.261

07h00, ngày 05/5

Tổ 6: VSMT tuyến đường Võ Trác (đoạn qua địa phận phường)

Đ/c Lối-Tổ trưởng - 0914.066.585

Tổ 4: VSMT các tuyến đường tại Tổ

Đ/c Duyên- Tổ trưởng  - 0387678892

4

Thủy Phù

07h00, ngày 05/5

VSMT các tuyến đường tại các thôn 1a,1b,03

60

Thanh niên, Các đoàn thể, Nhân dân

Đ/c Quang - PBT Đoàn 0973308240

5

Thủy Dương

07h00, ngày 05/5

VSMT tuyến đường Dương Thiệu Tước và các tuyến đường khác tại 12 Tổ dân phố của phường

100

Thanh niên, các đoàn thể và nhân dân; cán bộ, người LĐ

Đ/c Đạt - BT Đoàn- 0332.151.502

6

Dương Hòa

07h00, ngày 05/5

VSMT các tuyến đường tại thôn Thanh Vân

35

Thanh niên, Các đoàn thể, Nhân dân

Đ/c Phấn - BT Đoàn 0775511800

7

Thủy Bằng

07h00, ngày 05/5

Trồng hoa thôn Dạ Khê

30

Đoàn viên, thanh niên

Đ/c Phương - Bt Đoàn 0905.551.925

VSMT tại các thôn còn lại trên địa bàn xã

200

Thanh niên, các đoàn thể và nhân dân; cán bộ, người LĐ

Đ/c Nguyên - PCT UBND xã 0914.561.829

8

Phú Bài

16h30, ngày 03/5

VSMT và trồng hoa  tại trụ sở UBND phường và VSMT tại các Tổ dân phố cụ thể như sau:

30

Cán bộ, nhân viên, Người lao động

Đ/c Tân - BT Đoàn  0971451555

07h30, ngày 05/5

Tổ 1: Đường Trần Quang Diệu

20

Thanh niên, các đoàn thể và nhân dân; cán bộ, người lao động

Tổ 2: Nhà văn hóa Tổ

20

Tổ 3: Đường Hai Tháng Chín (đoạn qua địa phận)

20

Tổ  4: Đường Hai Tháng Chín (đoạn qua địa phận)

15

Tổ 5: Nhà Văn hóa Tổ

20

Tổ 6: đường Lê Chân

20

Tổ 7: Kiệt 56 Trưng Nữ Vương

25

Tổ 8: Đường Nguyễn Khoa Văn

20

Tổ 9: Kiệt 65 đường Hai Tháng Chín

20

Tổ 10: kiệt 5/60 đường Sóng Hồng

25

9

Thủy Phương

06h30, ngày 05/5

Cắt cỏ và dọn rác thải tại Đình làng Dạ Lê Thượng

40

Hội viên CLB thể dục Kinh lạc thao

Đ/c Tài - PCT UBND phường - 0979854229

07h00, ngày 05/5

VSMT, phát quang các tuyến đường tại các Tổ 1,9,12

60

Thanh niên, Các đoàn thể, Nhân dân

Đ/c Nghĩa - BT Đoàn 0924.777.996

10

Thủy Vân

07h30, ngày 05/5

Vớt bèo trên sông Như Ý

15

Đoàn viên, thanh niên

Đ/c Mạnh - BT Đoàn 0961166737

11

Thủy Thanh

07h30, ngày 05/5

VSMT tuyến đường Trung tâm xã và Khu vực Cầu ngói Thanh Toàn

30

Đoàn thanh niên, cán bộ, người lao động

Đ/c Ni-BT Đoàn 0794516499

Trồng hoa tại thôn Thanh Tuyền

40

Đoàn viên, thanh niên phối hợp CLB Nét bút Xanh

VSMT tại các thôn Thanh Thủy, Lang xá Cồn, Vân Thê Trung, Vân Thê Nam, Vân Thê Đập

50

Thanh niên, Các đoàn thể, Nhân dân

12

Thủy Tân

16h30, ngày 03/5

VSMT trụ sở cơ quan

30

Cán bộ, nhân viên, Người lao động

Đ/c Nha-PCT UBND xã 077.9295.777

VSMT các cơ quan: Trạm y tế, HTX Nông nghiệp

18

VSMT các trường: Mầm non, TH&THCS Thủy tân

320

Giáo viên, học sinh, thiếu nhi

Thầy Được-HT TH&THCS 0935435525 Cô Cẩm -HT M.non 0383469625

07h30, ngày 05/5

Chặt cây Mai Dương tôn Hòa Phong

20

Thanh niên, Các đoàn thể, Nhân dân

Đ/c Thoại - CB địa chính Xây dựng - 0935956017

13

HĐND-UBND thị xã

14h00, ngày 03/5

VSMT trụ sở cơ quan

30

Đoàn viên, thanh niên

Đ/c Dung - PBT Chi đoàn - 0906.560.123

14

THPT Phú Bài

16h00, ngày 03/5

VSMT, trồng hoa tại khuôn viên trường

90

Đoàn viên, thanh niên

Đ/c Bình - BT Đoàn trường 0845400777

15

Viện KSND

16h30, ngày 03/5

VSMT trụ sở cơ quan

8

Đoàn viên, thanh niên

Đ/c Thọ - BT Chi đoàn 0905688246

16

Hạt kiểm lâm thị xã

16h30, ngày 03/5

VSMT khuôn viên cơ quan

8

Cán bộ, nhân viên, người lao động

Đ/c Ni-0979020433

17

THCS Thủy Phù

14h00, ngày 04/5

Trồng hoa, quét dọn sân trường

691

Giáo viên, học sinh toàn trường

Đ/c Dũng - Phó HT - 0354.399158

TỔNG CỘNG

2375

 

 

 

Hải Ý
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.421.232
Truy cập hiện tại 1.414 khách