Tìm kiếm
Đại hội MTTQ phường Thủy Phương
Ngày cập nhật 17/12/2018

Sáng 11/12, MTTQ phường Thủy Phương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Trần Tấn Quốc - Trưởng ban Dân vân, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ phường đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam. 
 
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận được MTTQ phường thực hiện có hiệu quả là tích cực vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, MTTQ phường đã triển khai thường xuyên, liên tục cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt hiệu quả thiết thực.
 
 
 
Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã và phường Thủy Phương tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
5 năm qua, MTTQ phường đã vận động các tầng lớp nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" hơn 115 triệu đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 20 hộ nghèo; tiếp nhận và phần bổ hơn 1,5 tỷ đồng tiền cứu trợ; tặng hàng ngàn suất quà và xây mới, sữa chữa hơn 200 căn nhà hỗ trợ gia đình chính sách với kinh phí hơn 2 tỷ đồng…
 
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Tấn Quốc - Trưởng ban Dân vân, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã ghi nhận và biểu dương những thành tích và đóng góp của MTTQ phường Thủy Phương cũng như các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí đề nghị MTTQ phường cần phát huy hơn nữa sự vào cuộc của các tổ chức thành viên, đa dạng hóa các loại hình hoạt động, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 38 ủy viên vào UBMTTQ phường khóa X, ông Nguyễn Thanh Thơm tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2019-2024. 
 
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.031.089
Truy cập hiện tại 1.452 khách