Tìm kiếm
Hội nghị Thị ủy lần thứ 15 (mở rộng)
Ngày cập nhật 17/10/2018

Sáng ngày 12/10/2018, Thị ủy Hương Thủy tổ chức Hội nghị Thị ủy lần thứ 8 (mở rộng) để tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X);  đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Quang - Ủy viên TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các ban, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy.

 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2018, Thị xã Hương Thủy đạt được những kết quả tích cực: Giá trị sản xuất đạt 73%, tăng 15,8% so với cùng kỳ; trong đó: ngành dịch vụ đạt 68,4%, tăng 15%; ngành Công nghiệp - Xây dựng đạt 72,9%, tăng 16,5%; ngành nông nghiệp đạt 89,7%, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 80,1% dự toán; thu tiền sử dụng đất 125,8 tỷ đồng, bằng 96,8% dự toán.  Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Tập trung chỉ đạo giải quyết đền bù, GPMB, tái định cư các công trình, dự án chuyển tiếp của các năm trước và công trình, dự án năm 2018; chỉ đạo quyết liệt việc tăng cường thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê đền bù và tuyên truyền vận động người dân chấp hành việc thu hồi đất để GPMB mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài; đặc biệt không thực hiện việc chôn cất, xây lăng mộ, vun đắp mộ gió, xây dựng và cơi nới các công trình,...

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục được duy trì và có chuyển biến tích cực. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm chăm lo người nghèo, đối tượng chính sách được thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân chuyển biến tích cực.Hội đồng Nhân dân thị xã và các phường, xã có nhiều chuyển biến tích cực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công tác CCHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ thị xã đến cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những mặt khó khăn, hạn chế: Công tác huy động các nguồn lực để đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng yêu cầu với sự phát triển của thị xã. Một số khoản thu ngân sách nhà nước còn thấp so với kế hoạch đề ra. Công tác giải phóng mặt bằng tuy đã có cố gắng nhưng trong quá trình triển khai phát sinh nhiều việc phức tạp, một số trường hợp chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời các ý kiến chỉ đạo… nên tỷ lệ công trình, dự án hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng thời hạn còn chưa cao. Một số vấn đề trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, chuyển biến chưa thật đều. Công tác thông tin, tuyên truyền chưa thật sự sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Một số tổ chức cơ sở đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác kết nạp đảng viên, số lượng kết nạp còn ít; công tác xây dựng Đảng ở một số doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần chưa được quan tâm. Tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình kế hoạch ở một số đơn vị cơ sở còn chậm; một số UBKT cơ sở xác định phương pháp kiểm tra chưa chặt chẽ, quy trình kiểm tra còn lúng túng, chưa thực hiện đạt kế hoạch đề ra và kiểm tra chưa toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát còn chưa cao; một số cuộc kiểm tra, giám sát còn kéo dài thời gian. Tình hình phạm pháp hình sự, tai nạn, tệ nạn xã hội tuy có giảm, nhưng đối tượng buôn bán và sử dụng ma túy có chiều hướng gia tăng...

Các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến về Kết quả thực hiện thu ngân sách 9 tháng đầu năm và giải pháp 3 tháng cuối năm 2018; Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhất là lao động nông thôn; xuất khẩu lao động; Đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại đáp ứng nhu cầu của cá nhân, tổ chức…

Cũng tại hội nghị lần này, đồng chí Bí thư Thị ủy Lê Văn Chính đã thông báo nhanh kết quả của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Thị ủy tiến hành lấy phiếu bổ sung Quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025; Cho ý kiến về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã và UBKT Thị ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Khen thưởng 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 

Thanh Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 1.608 khách