Tìm kiếm
Hội nghị tập huấn triển khai Luật An ninh mạng và Luật Cạnh tranh
Ngày cập nhật 15/10/2018

Ngày 10/10, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Hương Thủy tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Luật An ninh mạng và Luật Cạnh tranh cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn. Đồng chí Đỗ Xuân Giao, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã đến dự và phát biểu khai mạc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin những nội dung chính về Luật An ninh mạng và Luật Cạnh tranh năm 2018, vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua. Trong đó, Luật An ninh mạng đề cập đến những quy định chung và những quy định cụ thể về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; cách phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động bảo vệ an ninh mạng. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. 
 
Đối với Luật Cạnh tranh 2018, đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu mới của thực tiễn kinh doanh và phù hợp với xu hướng, thông lệ quốc tế. Theo đó, “nguyên tắc tác động” đã được áp dụng thay cho “nguyên tắc lãnh thổ” để điều chỉnh mọi hành vi phản cạnh tranh gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam, cho dù hành vi đó được thực hiện tại Việt Nam hay bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, đối tượng áp dụng của Luật cũng được mở rộng hơn, không chỉ bao gồm tổ chức, cá nhân kinh doanh, hiệp hội ngành nghề, mà còn bao gồm cả cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019.
 
Sau hội nghị, các địa phương, đơn vị sẽ triển khai tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân hiểu, nắm vững những nội dung cơ bản của 2 Luật trên để sớm đưa các quy định của Luật vào thực tiễn cuộc sống.
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 1.763 khách