Tìm kiếm
UBND thị xã tổ chức làm việc với xã Thủy Thanh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018
Ngày cập nhật 18/09/2018

Sáng ngày 14/9, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức buổi làm việc với xã Thủy Thanh về tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Cùng làm việc còn có đồng chí Nguyễn Đắc Tập - Phó Chủ tịch UBND thị xã và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thị xã

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 8 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2018 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Cụ thể trong 8 tháng đầu năm: Giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 80,95%; ngành nông nghiệp đạt 65,57%; ngành TTCN-XD đạt 66,9%; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 3.600 tấn (năng suất lúa đạt 64,97 tạ/ha); thu ngân sách nhà nước thực hiện 5,3 tỷ đạt 77%KH…

Đại diện các phòng, ban, đơn vị  đã tham gia một số ý kiến và chỉ ra một số tồn tại hạn chế để xã tập trung khắc phục trong thời gian tới. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thị xã đề nghị UBND xã cần tập trung xây dựng các tiêu chí nâng cao để đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu và quy hoạch nông thôn theo định hướng phát triển đô thị. Một số lĩnh vực cụ thể:

* Kinh tế: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt được.

Thực hiện liên kết với các công ty giống, công ty Vật tư, công ty TNHH Hữu cơ Quế Lâm... mở rộng diện tích trồng rau màu, sản xuất lúa giống, lúa hữu cơ, lúa đặc sản chất lượng cao theo chuỗi giá trị, đồng thời nghiên cứu xây dựng thương hiệu, sản phẩm chủ lực của địa phương.

* Quản lý đất đai: Tăng cường công tác quản lý đất đai, tập trung rà soát và xây dựng phương án quản lý đất công ích trên địa bàn theo quy định và trình UBND thị xã phê duyệt.

* Quản lý đô thị: Tích cực vận động nhân dân tham gia hưởng ứng Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không được chăn thả trâu bò tại các khu đô thị mới trên địa bàn xã.

* Tài chính ngân sách: Tiếp tục thực hiện các giải pháp để tăng các khoản thu ngân sách theo kế hoạch dự toán giao, nhất là thu tiền sử dụng đất để đáp ứng nhu cầu chi xây dựng cơ bản của địa phương.

* Giáo dục: Tiếp tục quan tâm sự nghiệp phát triển giáo dục trên địa bàn như công tác phổ cập giáo dục, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là chất lượng đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi; quản lý chặt chẽ tình trạng dạy thêm và học thêm trên địa bàn.

* Cải cách hành chính:

Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, nhất là việc sử dụng 05 phần mềm dùng chung.

Tăng cường kiểm tra công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức của xã. Đồng thời, phải nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, đặc biệt là ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp công dân.

Đề nghị UBND xã xây dựng lại quy chế nội quy cơ quan theo quy định tại Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thừa Thiên Huế.

Đồng thời, lãnh đạo UBND thị xã đã trả lời và giải thích rõ một số nội dung đề xuất, kiến nghị của UBND phường.

Yến Nhi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 627 khách