Tìm kiếm
Tiếp tục tập huấn Đề án 452 và chuẩn tiếp cận pháp luật
Ngày cập nhật 18/06/2018

Ngày14,15/6, Sở Tư pháp phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Hương Thủy tổ chức tập huấn Đề án 452 và chuẩn tiếp cận pháp luật cho Tổ trưởng dân phố, thôn trưởng, tuyên truyền viên, hòa giải viên.

 

Tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Phan Bá Mỹ, Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp đã giới thiệu khái quát về Quyết định số 452/QĐ-BTP, ngày 11/3/2015 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho các bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” (gọi tắt là Đề án 452); giới thiệu tóm tắt Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị của con người, đồng thời đi sâu phân tích, liên hệ thực tiễn những nội dung cơ bản về quyền dân sự, chính trị của phụ nữ trong các Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam. Ngày nay, quyền của phụ nữ được thừa nhận và trân trọng trên toàn thế giới; Việt Nam được quốc tế đánh giá là một trong những nước có hệ thống chính sách và pháp luật bình đẳng giới tiến bộ so với nhiều nước trên thế giới và trong khu vực, kể cả các nước phát triển.                   

                       

Tổ trưởng, thôn trưởng, các tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở còn được nghe đ/c Nguyễn Thị Đào, Phó phòng PBGDPL Sở Tư pháp giới thiệu khái quát nội dung quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thực tiễn triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng xã, phường đạt chuẩn triếp cận pháp luật nhất là việc chấm điểm, đánh giá từng chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật…

Đặc biệt trong chương trình tập huấn này đồng chí Phan Văn Quả, Phó giám đốc Sở Tư pháp đã dành thời gian cần thiết để trao đổi về quyền tiếp cận thông tin của con người, của công dân đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới  về nhân quyền của Liên hiệp quốc năm 1948, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 mà Việt Nam là thành viên. Quyền tiếp cận thông tin của Việt Nam được quy định cụ thể bằng Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 06/4/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Đây là luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Những nội dung nêu trên được các Báo cáo viên chắt lọc, giới thiệu rất ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ, dễ hiểu làm cơ sở để các tuyên truyền viên, hòa giải viên, tổ trưởng, thôn trưởng làm cơ sở tiếp tục phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân./.

Trương Cường
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 519 khách