Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
100 tấn gạo, 100 tấn mỳ ăn liền là dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão năm 2018
Ngày cập nhật 31/05/2018
Với mục đích đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngày 28/5/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão năm 2018
 

Theo đó, các nội dụng thực hiện kế hoạch là:

1. Hàng hóa, số lượng và thời gian thực hiện:
a) Hàng hóa, số lượng: 
- Hàng hóa: Gạo, mì ăn liền.
- Số lượng dự trữ: 100 tấn gạo, 100 tấn mỳ ăn liền.
b) Thời gian thực hiện dự trữ: 
- Từ ngày 01/9/2018 đến ngày 15/12/2018: Dự trữ hàng hóa phục vụ cứu trợ cho nhân dân khi có thiên tai, bão lụt xảy ra. 
- Giao Sở Công Thương tùy theo diễn biến tình hình thời tiết để chọn thời điểm dự trữ, thời hạn dự trữ phù hợp; chủ động nắm tình hình dự trữ các mặt hàng nước uống đóng chai, muối ăn, xăng dầu tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tham mưu UBND tỉnh điều động cứu trợ khi cần thiết.
2. Phương thức hỗ trợ: 
         - Hỗ trợ lãi suất vay trên giá vốn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1099/NHNN-TD ngày 26/02/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Hỗ trợ chi phí lưu kho, bảo quản hàng hóa: 
      + Chi phí lưu kho, bảo quản: 50 đồng/kg/tháng.
      + Chi phí hao hụt: 0,3% giá trị hàng dự trữ.
Ước tổng giá trị hỗ trợ: 150-170 triệu đồng.
  3. Đối tượng, điều kiện tham gia bình ổn thị trường:
  a) Đối tượng: Doanh nghiệp, Hợp tác xã (sau đây gọi tắt là DN) được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật, có chức năng sản xuất, kinh doanh phù hợp với các nhóm mặt hàng tham gia dự trữ.
 b) Điều kiện tham gia: DN tự nguyện tham gia và ưu tiên lựa chọn các DN đáp ứng các điều kiện sau:
        - DN sản xuất, kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa dự trữ phòng chống lụt bão, có năng lực sản xuất, kinh doanh khả thi, năng lực tài chính lành mạnh (thể hiện qua báo cáo tài chính có xác nhận của cơ quan Thuế hoặc báo cáo kiểm toán năm gần nhất, không có nợ xấu, nợ quá hạn,...).
        - Có điểm bán hàng hoạt động ổn định trên địa bàn tỉnh, có năng lực tổ chức đưa hàng hóa đến các vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 
  - Cam kết hàng hóa tham gia dự trữ đúng chủng loại, đủ số lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và bán đúng theo giá cam kết với cơ quan chức năng.
- Ưu tiên xét chọn những DN có quá trình tham gia và thực hiện tốt công tác dự trữ hàng hóa trong các năm qua, nhưng đồng thời đảm bảo sự công bằng trong việc xét chọn DN tham gia dự trữ hàng hóa phòng chống bão lụt. 
4. Quyền lợi và nghĩa vụ của các DN tham gia:
a) Quyền lợi: 
 Được hỗ trợ về lãi suất vay ngân hàng, chi phí dự trữ , bảo quản.
b) Nghĩa vụ: 
- Tổ chức dự trữ lượng hàng hóa theo quy định, đảm bảo chất lượng.
- Đăng ký giá bán gửi về Sở Công thương, thực hiện bán theo mức giá cam kết đối với số lượng hàng hóa dự trữ theo hợp đồng.   
- Chấp hành việc điều động cung ứng hàng hóa để cứu trợ bão lụt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 
- Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên (01 tháng/lần) hoặc đột xuất về tình hình dự trữ hàng hóa cho Sở Công thương.
          c) Xử lý vi phạm:
 Đối với các hành vi không thực hiện đúng cam kết, hợp đồng về số lượng, chất lượng hàng hóa, không được xét nhận kinh phí hỗ trợ và bị truy thu các khoản kinh phí hỗ trợ liên quan đã được nhận; đồng thời sẽ không được tham gia các chương trình dự trữ  hàng hóa phòng chống lụt bão của tỉnh trong 2 năm tiếp theo, kể từ năm vi phạm.
d) Khen thưởng: DN làm tốt nhiệm vụ sẽ được UBND tỉnh xem xét khen thưởng và được ưu tiên lựa chọn là DN tham gia dự trữ hàng phòng chống lụt bão cho những năm tới. 
5. Giá bán hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão:
 Thực hiện theo mức giá cam kết của doanh nghiệp với cơ quan chức năng.
6. Kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả:
Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện về số lượng, chất lượng và bán đúng giá cam kết.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.684.739
Truy cập hiện tại 8.223 khách