Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN TỔ CHỨC THÁNG 4/2018
Ngày cập nhật 02/05/2018
STT Lĩnh vực Số phiếu khảo sát Nơi đón tiếp của TTHCC Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC Thái đọ tiếp nhận & TKQ Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả Hồ sơ thủ tục hành chính
Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Đúng hẹn Chậm hẹn nhưng chấp nhận được Không đúng hẹn Đơn giản Cần giảm giấy tờ Phức tạp
1 Đăng ký kinh doanh 15 11 4 0 11 4 0 12 3 0 15 0 0 15 0 0
2 Cấp phép xây dựng 63 51 11 1 55 7 1 53 9 1 61 1 1 60 2 1
3 An toàn thực phẩm 4 3 1 0 3 1 0 3 1 0 4 0 0 4 0 0
4 Thi đua-Khen thưởng 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
5 Tài nguyên & Môi trường 8 5 3 0 5 3 0 5 3 0 8 0 0 8 0 0
6 Tư pháp 27 17 10 0 22 5 0 19 8 0 27 0 0 27 0 0
7 LĐ - TB& XH 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
8 Đất đai 679 524 154 1 530 147 2 533 146 0 631 39 9 630 40 9
Tổng 798 613 183 2 628 167 3 627 170 1 748 40 10 746 42 10

 

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.711.307
Truy cập hiện tại 30.298 khách