Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN TỔ CHỨC THÁNG 3/2018
Ngày cập nhật 05/04/2018
STT Lĩnh vực Số phiếu khảo sát Nơi đón tiếp của TTHCC Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC Thái độ tiếp nhận & TKQ Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả Hồ sơ thủ tục hành chính
Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Đúng hẹn Chậm hẹn nhưng chấp nhận được Không đúng hẹn Đơn giản Cần giảm giấy tờ Phức tạp
1 Đăng ký kinh doanh 23 21 2 0 20 3 0 19 4 0 23 0 0 23 0 0
2 Cấp phép xây dựng 58 47 11 0 49 9 0 49 9 0 58 0 0 58 0 0
3 An toàn thực phẩm 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
4 Thi đua-Khen thưởng 3 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0
5 Tài nguyên & Môi trường 35 5 30 0 1 33 1 2 33 0 33 2 0 22 13 0
6 Tư pháp 49 44 5 0 45 4 0 46 3 0 49 0 0 48 1 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Đất đai 527 360 164 3 336 159 2 375 150 2 489 31 7 486 36 5
Tổng 696 481 212 3 455 208 3 495 199 2 656 33 7 641 50 5

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.712.110
Truy cập hiện tại 30.708 khách