Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN TỔ CHỨC THÁNG 2/2018
Ngày cập nhật 05/04/2018
STT Lĩnh vực Số phiếu khảo sát Nơi đón tiếp của TTHCC Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC Thái đọ tiếp nhận & TKQ Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả Hồ sơ thủ tục hành chính
Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Đúng hẹn Chậm hẹn nhưng chấp nhận được Không đúng hẹn Đơn giản Cần giảm giấy tờ Phức tạp
1 Đăng ký kinh doanh 21 14 7 0 16 5 0 15 6 0 21 0 0 21 0 0
2 Cấp phép xây dựng 17 17 0 0 17 0 0 17 0 0 17 0 0 17 0 0
3 An toàn thực phẩm 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
4 Thi đua-Khen thưởng 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
5 Tài nguyên & Môi trường 4 3 1 0 3 1 0 3 1 0 4 0 0 4 0 0
6 Tư pháp 31 24 7 0 25 6 0 24 7 0 31 0 0 29 2 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Đất đai 285 198 86 1 201 84 0 203 82 0 262 19 4 261 24 0
Tổng 360 257 102 1 264 96 0 264 96 0 337 19 4 334 26 0

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.712.083
Truy cập hiện tại 30.700 khách