Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN TỔ CHỨC THÁNG 1/2018
Ngày cập nhật 05/04/2018
STT Lĩnh vực Số phiếu khảo sát Nơi đón tiếp của TTHCC Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC Thái đọ tiếp nhận & TKQ Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả Hồ sơ thủ tục hành chính
Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Đúng hẹn Chậm hẹn nhưng chấp nhận được Không đúng hẹn Đơn giản Cần giảm giấy tờ Phức tạp
1 Đăng ký kinh doanh 46 36 10 0 37 9 0 38 8 0 46 0 0 46 0 0
2 Cấp phép xây dựng 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0
3 An toàn thực phẩm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Thi đua-Khen thưởng 27 24 3 0 24 3 0 26 1 0 27 0 0 27 0 0
5 Tài nguyên & Môi trường 4 3 1 0 3 1 0 3 1 0 4 0 0 4 0 0
6 Tư pháp 42 34 8 0 32 16 0 36 6 0 42 0 0 42 2 0
7 LĐ - TB& XH 17 17 0 0 17 0 0 17 0 0 17 0 0 17 0 0
8 Đất đai 131 102 29 0 86 29 0 88 27 0 104 11 0 103 12 0
Tổng 269 218 51 0 201 58 0 210 43 0 242 11 0 241 9 0

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.712.067
Truy cập hiện tại 30.697 khách