Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
50.000 đồng là lệ phí cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẽ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 09/09/2017

Đó là một trong những mức thu về lệ phí xây dựng được ban hành tại Quyết định số 77/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh về Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Theo đó, Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:
Tổ chức, cá nhân có yêu cầu về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Đối tượng nộp, miễn nộp lệ phí:
a) Đối tượng nộp lệ phí:
Tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước khi được các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình đều phải nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng, trừ các loại công trình không thuộc diện phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014.
b) Đối tượng được miễn nộp lệ phí:
Những người được cấp giấy phép xây dựng làm nhà ở: Bố, mẹ, vợ hoặc chồng của liệt sỹ; thương binh; bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ nghèo; người khuyết tật, người cao tuổi, người có công với cách mạng; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật; các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa.
3. Mức thu lệ phí:

TT

Nội dung

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

Nhà ở riêng lẻ

50.000

2

Công trình

100.000

3

Gia hạn giấy phép xây dựng

10.000

4. Cơ quan thu lệ phí:
- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.
5. Chế độ thu, nộp lệ phí:
a) Lệ phí cấp phép xây dựng thu bằng đồng Việt Nam.
b) Tổ chức thu lệ phí lập chứng từ thu theo quy định; có trách nhiệm kê khai, nộp 100% số tiền lệ phí vào ngân sách nhà nước và quyết toán theo chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2017 và thay thế Quyết định số 2811/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.712.060
Truy cập hiện tại 30.691 khách