Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đấu giá QSDĐ các lô đất tại khu HTKT KDC thôn Dạ Lê, KHT thôn Vân Dương và vùng kho thôn Dạ Lê, xã Thủy Vân; Tại thôn Cư Chánh 1, khu đất xen ghép thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 29/05/2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất các lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Dạ Lê, xã Thủy Vân; khu hạ tầng thôn Vân Dương và vùng kho thôn Dạ Lê, xã Thủy Vân; Các lô đất tại thôn Cư Chánh 1 xã Thủy Bằng; khu đất xen ghép thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: Các lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Dạ Lê, xã Thủy Vân; khu hạ tầng thôn Vân Dương và vùng kho thôn Dạ Lê, xã Thủy Vân; Các lô đất tại thôn Cư Chánh 1 xã Thủy Bằng; khu đất xen ghép thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Số lượng: 22 lô đất

3. Diện tích quỹ đất: 3.473,6m2;

4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

6. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

7. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

TT

Ký hiệu

Diện tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm
(đồng)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng)

  1. HTKT khu dân cư thôn Dạ Lê

1

71

115,5

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  8 m

12.000.000

1.386.000.000

70.000.000

277.200.000

2

75

160,0

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  9,5 m

12.000.000

1.920.000.000

96.000.000

384.000.000

3

76

160,0

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  9,5 m

12.000.000

1.920.000.000

96.000.000

384.000.000

4

81

168,4

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng  9,5 m

12.000.000

2.020.800.000

102.000.000

404.160.000

II. Khu hạ tầng thôn Vân Dương và vùng kho thôn Dạ Lê

5

396

118,7

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường bê tông rộng 5,5 m và đường đi rộng 5,5 m

14.500.000

1.721.150.000

87.000.000

344.230.000

6

398

114,4

Vị trí 1, măt tiền đường đi rộng 5,5 m

14.000.000

1.601.600.000

81.000.000

320.320.000

7

401

114,4

Vị trí 1, măt tiền đường đi rộng 5,5 m

14.000.000

1.601.600.000

81.000.000

320.320.000

8

404

129,8

Vị trí 1, măt tiền đường đi rộng 5,5 m

14.000.000

1.817.200.000

91.000.000

363.440.000

9

399

117,3

Vị trí 1, măt tiền đường đi rộng 5,5 m

14.000.000

1.642.200.000

83.000.000

328.440.000

10

402

110,1

Vị trí 1, măt tiền đường đi rộng 5,5 m

14.000.000

1.541.400.000

78.000.000

308.280.000

11

405

123,9

Vị trí 1, măt tiền đường đi rộng 5,5 m

14.000.000

1.734.600.000

87.000.000

346.920.000

12

522

144,1

Vị trí 1 đường đi rộng 5,5m

10.000.000

1.441.000.000

73.000.000

288.200.000

13

523

168,9

Vị trí 1 đường đi rộng 5,5m

10.000.000

1.689.000.000

85.000.000

337.800.000

14

524

146,1

2 mặt tiền đường đi rộng 5,5 m và đường 5,5 m

10.500.000

1.534.050.000

77.000.000

306.810.000

15

525

136,5

3 mặt tiền đường đi rộng 5,5 m và đường 5,5 m

10.500.000

1.433.250.000

72.000.000

286.650.000

16

526

137,7

4 mặt tiền đường đi rộng 5,5 m và đường 5,5 m

10.500.000

1.445.850.000

73.000.000

289.170.000

III. Các lô đất tại thôn Cư Chánh 1

17

739

238,2

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng 15,5 m

10.000.000

2.382.000.000

120.000.000

476.400.000

18

740

252,6

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng 15,5 m

10.000.000

2.526.000.000

127.000.000

505.200.000

IV. Khu đất xen ghép thôn Kim Sơn

19

692

183,1

2 mặt tiền đường quy hoạch rộng 5,5 m và
đường bê tông

5.500.000

1.007.050.000

51.000.000

201.410.000

20

691

212,5

Vị trí 1. mặt tiền đường quy hoạch rộng 5,5 m

5.000.000

1.062.500.000

54.000.000

212.500.000

21

690

202,5

Vị trí 1. mặt tiền đường quy hoạch rộng 5,5 m

5.000.000

1.012.500.000

51.000.000

202.500.000

22

689

218,9

Vị trí 1. mặt tiền đường quy hoạch rộng 5,5 m

5.000.000

1.094.500.000

55.000.000

218.900.000

TỔNG

3.473,6

 

 

35.534.250.000

 

7.106.850.000

 

Ghi chú: - Người trúng đấu giá phải nộp lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

  • Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 500.000 đồng/hồ sơ/lô.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 14/06/2021 tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Dạ Lê, xã Thủy Vân; khu hạ tầng thôn Vân Dương và vùng kho thôn Dạ Lê, xã Thủy Vân; tại thôn Cư Chánh 1 xã Thủy Bằng; khu đất xen ghép thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 14/06/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị,Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy và UBND xã Thủy Vân và UBND xã Thủy Bằng.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Giấy CMND/CCCD, sổ hộ khẩu của vợ và chồng: 02 bản sao (Trường hợp 02 vợ chồng khác hộ khẩu nộp kèm Giấy đăng ký kết hôn; Trường hợp độc thân nộp kèm Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân)

4. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá:

- Tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 14/06/2021.

- Tại UBND xã Thủy Vân và UBND xã Thủy Bằng: Từ 08h00 đến 11h00 ngày 14/06/2021.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:Từ 08h00 ngày 14/06/2021 cho đến 17h00 ngày 16/06/2021.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

  • Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.
  • Số tài khoản: 500270406001715 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Huế.
  • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

- Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17h00 ngày 16/06/2021.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 17/06/2021

2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Trường THCS Thủy Dương - 02 An Thường Công Chúa, phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy - 1293 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 02343.955.565.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 12.375.024
Truy cập hiện tại 1.105 khách