Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngân hàng CSXH thị xã Hương Thủy tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn vay
Ngày cập nhật 14/05/2021

Trong tháng 4/2021, Ngân hàng CSXH thị xã Hương Thủy phối hợp với UBND các xã, phường, HĐT nhận ủy thác tổ chức 12 lớp tập huấn cho tổ trưởng và tổ phó tổ TTK&VV của 233 tổ TK&VV trên địa bàn; 1 lớp cho các Hội đoàn thể cấp xã nhận ủy thác, 3 lớp cho trưởng thôn và tổ trưởng tổ dân phố các xã, phường.

Thông qua tập huấn, Ngân hang CSXH thị xã đã phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng chính sách xã hội mới được triển khai và hướng dẫn các học viên nắm vững nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả đến người thụ hưởng, qua đó các học viên đã nâng cao được kiến thức tuyên truyền, vận động cho hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, chấp hành tốt việc trả lãi, trả nợ gốc, huy động tiết kiệm  và quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn.
 
 
Ông Châu Đình Ngữ, Giám đốc Ngân hàng CSXH thị xã Hương Thủy cho biết, tính đến ngày 31/3/2021, tổng dư nợ 14 chương trình tín dụng đang thực hiện đạt trên 325,8 tỷ đồng với gần 9.000 hộ còn dư nợ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững. Gắn liền với công tác cho vay, tăng trưởng quy mô tín dụng chính sách, trong thời gian qua, hàng năm Ngân hàng CSXH thị xã luôn chú trọng công tác tập huấn nhằm không ngừng nâng cao năng lực quản lý vốn cho Ban quản lý Tổ TK&VV, các Hội đoàn thể nhận ủy thác, cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. 
Ngân hàng CSXH thị xã Hương Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.515.174
Truy cập hiện tại 4.741 khách