Tìm kiếm
Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
Ngày cập nhật 19/06/2020

Nhằm ghi nhận và biểu dương những đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ trên các lĩnh vực thị xã Hương Thủy trong thời gian qua; Sáng ngày 17/6/2020, Ban Thường vụ Hội LHPN thị xã Hương Thủy đã tổ chức Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự Hội nghị có đ/c Lê Thị Hồng Thanh – PCT TT Hội LHPN Tỉnh Thừa Thiên Huế, các đ/c trong Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy và 32 tập thể cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực.

Hội LHPN thị xã Hương Thủy hiện có 13 đơn vị trực thuộc với 101 chi hội và 13.617 hội viên. Để phát huy truyền thống thi đua yêu nước, ý thức tự giác, sức sáng tạo của phụ nữ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, tạo động lực to lớn thúc đẩy thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã; Những năm qua Hội đã tích cực đổi mới nội dung, cách thức vận động và tổ chức phong trào thi đua trong các tầng lớp phụ nữ. Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai đến cán bộ, hội viên, phụ nữ các phong trào, cuộc vận động, đề án lớn tiêu biểu là phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”,thường xuyên lồng ghép trong sinh hoạt chi, tổ Hội, câu lạc bộ phụ nữ,... Hằng năm, Hội chủ động xây dựng các kế hoạch cụ thể về các phong trào, cuộc vận động lớn hướng dẫn, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, phụ nữ để triển khai thực hiện; các phong trào thi đua đã được phát động đa dạng cả về hình thức và nội dung, có trọng tâm, trọng điểm, theo từng đợt trong năm gắn với các phong trào của địa phương. Bên cạnh đó, để đổi mới phương thức tuyên truyền theo tình hình thực tế, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ, Hội xây dựng trang Facebook “Phụ nữ Hương Thủy” nhằm tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc thực hiện Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và các phong trào, đề án, chương trình công tác của Hội, định hướng thông tin tuyên truyền, giới thiệu và nhân rộng các gương điển hình trong thực hiện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, hội viên, phụ nữ. Ngoài ra, Hội phụ nữ thị xã còn phát động và ký giao ước thực hiện phong trào thi đua, chấm điểm các chỉ tiêu thi đua; phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các gương điển hình tiên tiến, các cá nhân, tập thể phụ nữ có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua được tổ chức phát động với nội dung cụ thể, hướng vào thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và khó khăn bức xúc ở địa phương, đáp ứng nhu cầu lợi ích của các tầng lớp phụ nữ như: phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, bảo vệ môi trường, phòng, chống tệ nạn xã hội, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ và xây dựng gia đình hạnh phúc... Thông qua các hoạt động, đã xuất hiện nhiều gương sáng điển hình phụ nữ tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực. 

Nhờ những kết quả nổi bật trong phong trào Hội và phong trào thi đua yêu nước, trong 5 năm qua, Hội LHPN Hương Thuỷ đã được Trung ương Hội tặng bằng khen, UBND thị xã, UBND tỉnh công nhận đơn vị xuất sắc 3 năm liên tục; 76 tập thể, 98 cá nhân cán bộ Hội cơ sở được tặng bằng khen của Trung ương Hội, Tỉnh hội, UBND tỉnh, thị xã…; 87 cán bộ, hội viên phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ tiêu biểu. /.

Hình ảnh tại Hội nghị

Cao Phương Thanh – Hội LHPN Hương Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.360.029
Truy cập hiện tại 693 khách