Tìm kiếm
Đại hội Đảng bộ xã Thủy Tân, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày cập nhật 25/05/2020

Trong 2 ngày 23-24/5, Đảng bộ xã Thủy Tân đã tiến Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có đồng chí Phan Văn Tư, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Lê Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong BTV Thị ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; đại diện lãnh đạo các ban, UBKT và Văn phòng Thị ủy.

5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thủy Tân đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Giá trị sản xuất bình quân trong 5 năm đạt 13,61%, tăng 0,19%. Tổng giá trị sản xuất hàng năm đạt 224,447 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 47 triệu đồng, tăng hơn 19 triệu đồng so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 198,252 tỷ đồng, tăng 5,2  lần so với năm 2015. Công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả. Hiện nay, địa phương đang triển khai dự án chỉnh trang khu trung tâm của xã và dự án tái định cư sân bay Phú Bài. Hệ thống hạ tầng giao được quan tâm đầu tư đồng bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thực hiện được 4,479km (do xã quản lý) với tổng kinh phí 11,3 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước 10,78 tỷ đồng, vốn từ nhân dân và các doanh nghiệp đóng góp là 0,52 tỷ đồng. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Hằng năm, tỷ lệ học sinh được công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%, tốt nghiệp THCS đạt 98,5%. Đặc biệt trong những năm gần đây số học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng, trong 5 năm đã có 193 em thi đỗ vào các trường Đại học hệ chính quy. 2/2 trường học được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, với 634 lao động có việc làm mới, trong đó có 41 người đi xuất khẩu lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,84%. Công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên được chú trọng thường xuyên, nhất là triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), qua đó góp phần nâng cao phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên.
 
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Thủy Tân đặt ra mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bề vững, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 - 53 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm 10-12%/năm; giảm 1/2 số hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và phấn đấu đạt mức độ 2... 
 
 
Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phan Văn Tư ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Thủy Tân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy lưu ý địa phương cần có giải pháp, biện pháp cụ thể, đồng bộ, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực, từng ngành; khuyến khích thành lập và phát triển các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ; nhân rộng các mô hình hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp như mô hình cánh đồng mẫu lớn, sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao, các mô hình cá lúa, cá lồng trên sông Đại Giang.
 
Tiến hành rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã trên cơ sở đối chiếu các quy hoạch, công trình, dự án lớn trên địa bàn như dự án mở rộng sân bay quốc tế Phú Bài, dự án khu dân cư tái định cư, dự án khu trung tâm xã; tranh thủ sự đầu tư, hỗ trợ từ cấp trên để tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới hướng nâng cao, kiểu mẫu; xác định rõ các công trình, dự án lớn trọng điểm cần tập trung ưu tiên đầu tư trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2020-2025 để lựa chọn, đề xuất đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
 
Gắn phát triển kinh tế với giải quyết có hiệu quả công tác an sinh xã hội. Đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế; nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trong các nhà trường, chất lượng chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh; thực hiện chương trình giảm nghèo; giải quyết  việc làm, nâng cao hơn nữa mức thu nhập bình quân đầu người, chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.
 
Tăng cường công tác bảo đảm an ninh,  nhất là an ninh chính trị, an ninh tôn giáo; tiếp tục củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, phát triển rộng khắp mạng lưới an ninh nhân dân đến tận các tổ dân phố. Tiếp tục phát động sâu rộng phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các khu dân cư. Ngăn ngừa có hiệu quả và xử lý kịp thời, nghiêm minh các các hành vi vi phạm pháp luật và tai tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kịp thời nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của nhân dân để kịp thời đề xuất các biện pháp, tạo điều kiện nâng cao đời sống của người dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. 
 
Tập trung thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh đủ sức để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ xã trong 5 năm tới. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng TCCS Đảng phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của các chi bộ, nhất là các chi bộ khu dân cư. Chú trọng việc giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cho cán bộ, đảng viên gắn với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách Hồ Chí Minh.
 
 
Đại hội đã bầu BCH khóa XIII gồm 13 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
 
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.360.029
Truy cập hiện tại 602 khách