Tìm kiếm
Phú Sơn hướng đến xã nông thôn mới nâng cao
Ngày cập nhật 25/05/2020
“Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị; quyết tâm xây dựng xã Phú Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” là mục tiêu đề ra tại Đại hội Đảng bộ xã Phú Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có đồng chí Phan Văn Tư, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Lê Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong BTV Thị ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; đại diện lãnh đạo các ban, UBKT và Văn phòng Thị ủy.
 

5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Phú Sơn đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển và chuyển dịch theo đúng định hướng Nông nghiệp - Dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp. Trong đó, nông nghiệp đã phát huy thế mạnh từ trồng rừng sản xuất với diện tích hơn 2687 ha; diện tích rừng trồng gỗ lớn theo chứng chỉ FSC gần 700 ha, mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho người dân có rừng; đã thành lập các chi hội trồng rừng và Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững Phú Sơn với nhiều hộ thành viên tham gia. Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp bình quân hàng năm đạt trên 30 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, với thế mạnh từ rừng và vùng gò đồi, xã đã lãnh đạo, vận động, khuyến khích người dân đầu tư vốn, thực hiện các mô hình phát triển kinh tế theo hướng gia trại, trang trại chăn nuôi sản xuất tổng hợp, nhất là chăn nuôi bò, lợn và gà thả vườn; các mô hình trồng bưởi da xanh, cam, thanh long ruột đỏ…được nhiều hộ dân đầu tư thực hiện, nhân rộng.
 
Công tác quản lý tài nguyên, môi trường thực hiện đạt nhiều kết quả, nhất là lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng các loại đất; lập phương án giao đất cho các hộ dân chưa có đất sản xuất đối với diện tích tỉnh thu hồi giao địa phương quản lý; xử lý tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất, lấn chiếm rừng; khai thác đất san lấp trái phép. Đến nay đã cấp được 1.302 giấy/2.039 ha, trong đó đất lâm nghiệp 90%, đất sản xuất nông nghiệp 32%, đất ở 73%, đất tín ngưỡng 93%, đất nuôi trồng thủy sản 9%. 
 
Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các trường học trên  địa bàn được quan tâm đầu tư và được công nhận trường đạt chuẩn, chất lượng dạy và học ở các cấp học được nâng lên; trạm y tế xã được thị xã đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, sửa chữa, phục vụ công tác khám chữa bệnh; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được coi trọng; các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa thực hiện đạt kết quả tốt, tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm còn 3,6%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 37 triệu đồng.
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm, củng cố, kiện toàn để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng, thực hiện.
 
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Phú Sơn đề ra mục tiêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị; quyết tâm xây dựng xã Phú Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” với 14 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 61,2 triệu đồng; tổng thu ngân sách hàng năm tăng 10%; diện tích tham gia trồng rừng gỗ lớn hàng năm tăng 30 ha; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm còn 2,5%...
 
 
Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phan Văn Tư ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Phú Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy lưu ý địa hương cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Nông nghiệp - Dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp; phát huy tối đa lợi thế từ rừng và vùng gò đồi để phát triển kinh tế xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi với các loại cây, con phù hợp đã cho hiệu quả, thu nhập cao trong thực tế như: bưởi da xanh, thanh long ruột đỏ, cam, chanh, các mô hình nuôi bò, dê bán thâm canh, gà đồi, lợn theo mô hình trang trại, gia trại; khuyến khích phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ, công nghệ sạch, liên kết theo chuỗi giá trị để có đầu ra ổn định cho người dân; nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã NTM, hướng đến đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế; nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, chất lượng chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội khác để cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường công tác bảo vệ an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh nông thôn; tiếp tục củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, phát triển rộng khắp mạng lưới an ninh nhân dân đến tận các thôn; tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kịp thời nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của nhân dân đề xuất các biện pháp giải quyết có hiệu quả, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh đủ sức để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ xã trong 5 năm tới, đặc biệt phải tạo được sự đồng lòng, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong BCH, trước hết trong cán bộ chủ chốt của xã; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí đảng viên, cấp ủy viên, người đứng đầu; kết hợp chặt chẽ xây dựng Đảng với xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, nhất là các chi bộ thôn; chú trọng việc giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cho cán bộ, đảng viên gắn với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách Hồ Chí Minh. 
 
 
Đại hội đã bầu BCH khóa XII gồm 10 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.360.029
Truy cập hiện tại 610 khách