Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích công tác giáo dục và đào tạo thị xã Hương Thủy năm học 2014 - 2015
Ngày cập nhật 07/10/2015

Ngày 15/9/2015, UBND tỉnh có Quyết định số 1857/QĐ-UBND về công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 13 tập thể và tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 4 tập thể, 9 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2014 - 2015 gồm:

I. Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc
1.    Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
2.    Trường Trung học cơ sở Thủy Phù, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
3.    Trường Trung học cơ sở Thủy Phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
4.    Trường Tiểu học số 2 Phú Bài, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
5.    Trường Tiểu học số 1 Phú Bài, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
6.    Trường Tiểu học Thủy Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
7.    Trường Tiểu học Thanh Lam, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
8.    Trường Tiểu học số 1 Thủy Châu, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
9.    Trường Mầm non Thủy Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
10.    Trường Mầm non Sơn Ca, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
11.    Trường Mầm non Sao Mai, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
12.    Trường Mầm non Bình Minh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
13.    Trường Mầm non Thủy Thanh 2, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy.
II. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
* Tập thể:
1.    Trường Tiểu học số 2 Phú Bài, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
2.    Trường Tiểu học số 1 Phú Bài, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
3.    Trường Tiểu học Thanh Lam, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
4.    Trường Mầm non Sơn Ca, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy.
* Cá nhân:
1.    Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
2.    Bà Trần Thị Như Yến, Giáo viên Trường Mầm non Thủy Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
3.    Bà Trần Thị Dung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
4.    Bà Nguyễn Thị Sen, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
5.    Bà Nguyễn Thị Như Ý, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Toàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
6.    Bà Nguyễn Thị Phượng, Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Lam, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
7.    Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thủy Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thuỷ;
8.    Bà Hồ Thị Thu Sang, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thủy Phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thuỷ;
9.    Bà Trần Thị Kim Châu, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thủy Lương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thuỷ.
 

Tập tin đính kèm:
Anh dương-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.597.426
Truy cập hiện tại 92 khách