Tìm kiếm
Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-an ninh cho cán bộ đối tượng 4 tại xã Thuỷ Thanh.
Ngày cập nhật 22/07/2019

Sáng ngày 16/7, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thị xã Hương Thuỷ tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-an ninh cho cán bộ đối tượng 4 tại xã Thuỷ Thanh. Đồng chí Nguyễn Thanh Minh – Thị uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thị xã đã đến dự.

 
Trong thời gian 2 ngày (16 và 17/7/2019), gần 150 học viên là các đồng chí phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên các trường học; đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc; thôn trưởng, cán bộ mặt trận các thôn… đã được trang bị những kiến thức cơ bản về an ninh quốc phòng thông qua 4 chuyên đề chính bao gồm: Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình", “Bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Các nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Xây dựng thôn, bản vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phong an ninh trong tình hình mới.
Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ nhận thức đúng đắn hơn về vị trí, vai trò của mình trong việc bảo vệ Tổ quốc. Nắm bắt tình hình thực tế của địa phương để triển khai những phương án ứng phó phù hợp, góp phần xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.
 
Xuân Liêm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.888.272
Truy cập hiện tại 3.513 khách