Tìm kiếm
Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh
Ngày cập nhật 03/07/2019

Ngày 2/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Hương Thuỷ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho 125 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB 12 phường, xã, và chi hội trưởng các Hội cơ sở trên địa bàn thị xã.

 
Tại lớp tập huấn
 
Trong thời gian 02 ngày (2 và 3/7), các học viên được truyền đạt một số nội dung như: Nghiệp vụ công tác Hội CCB; thông tin thời sự chuyên ngành quốc phòng – an ninh liên quan đến CCB; 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh và định hướng công tác tư tưởng trong thời gian đến; Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019 cùng một số nội dung quan trọng khác.   
Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao trách nhiệm, năng lực, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Hội của thị xã và ở cơ sở. Đồng thời, nhằm củng cố niềm tin của cán bộ Hội Cựu chiến binh vào thắng lợi đối với công cuộc đổi mới, nhất là kết quả qua 50 năm thực hiện Di chúc của Người, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch.  
 
Xuân Liêm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.794.425
Truy cập hiện tại 1.205 khách