Tìm kiếm
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 22/9/2020, đồng chí Ngô Văn Vinh – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy đã ký, ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về kiểm tra công tác...
Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 16 lô đất tại khu...
Căn cứ Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 15/6/2020 của Thị ủy Hương Thủy và Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 06/7/2020 của UBND thị xã về việc Tổ chức tuyên truyền và các...
Ngày 07/7/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 267/TB-UBND về Kết luận của PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi họp về tiến độ bàn giao mặt bằng và xây dựng...
Ngày 13/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND về Ban hành quy định quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau khi thu hồi của các Ban quản lý...
Ngày 29/5/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Hương Thủy tổ chức phiên họp liên tịch để thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND thị xã...
Ngày 12/5/2020, UBND tỉnh có Công văn số 3910/UBND-YT gửi các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,...
Ngày 09/5/2020, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức buổi khảo sát thực địa các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh....
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.033.710
Truy cập hiện tại 2.383 khách