Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã, khoá VI
Ngày cập nhật 31/05/2019

Ngày 24/5/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã tổ chức phiên họp liên tịch để thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp lần thứ 8, Hội đồng nhân dân thị xã khóa VI

Về thời gian: dự kiến sẽ tổ chức kỳ họp trong 1 ngày, trong khoảng từ 4/7 đến 10/7/2019.

Nội dung: Kỳ họp sẽ tập trung xem xét, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của thị xã 6 tháng đầu năm 2019; bàn và quyết định những giải pháp phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2019; thông qua quyết toán thu chi ngân sách năm 2018; thông qua danh mục đầu tư công năm 2020; thực hiện công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

Cụ thể như sau: 

1. Thường trực HĐND thị xã sẽ xem xét, đánh giá:

- Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực, các ban HĐND thị xã trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND trong 6 tháng cuối năm 2019

- Tờ trình và dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2020

- Báo cáo giám sát và dự thảo nghị quyết việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7

- Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8

2. Ủy ban nhân dân thị xã sẽ xem xét, đánh giá:

- Các báo cáo, đề án, kế hoạch: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN của thị xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách thị xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo công tác thanh tra; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã khoá VI; Báo cáo về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn thị xã giai đoạn 2017-2020; Báo cáo về danh mục đầu tư công thị xã năm 2020; Đề án “Hỗ trợ, nâng cấp cơ sở vật chất hệ thống y tế công lập trên địa bàn thị xã”; Kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao trên địa bàn thị xã giai đoạn 2019-2020.

- Các tờ trình và dự thảo nghị quyết: Về phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2018; về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Ngô Văn Vinh, ông Võ Tuyến); về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Tôn Thất Anh Phú, ông Trần Duy Đức); về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn thị xã giai đoạn 2017-2020; về danh mục đầu tư công thị xã năm 2020; về kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao trên địa bàn thị xã giai đoạn 2019-2020; về đề án “hỗ trợ, nâng cấp cơ sở vật chất hệ thống y tế công lập trên địa bàn thị xã”

3. Các Ban HĐND thị xã sẽ xem xét, thẩm tra các báo cáo, đề án, kế hoạch: 

Về tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm năm 2019; quyết toán ngân sách năm 2018; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn thị xã giai đoạn 2017-2020; danh mục đầu tư công thị xã năm 2020; về đề án: “Hỗ trợ, nâng cấp cơ sở vật chất hệ thống y tế công lập trên địa bàn thị xã”; về kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao giai đoạn 2019-2020; về tình hình thi hành pháp luật, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7.

Bên cạnh đó, HĐND thị xã sẽ xem xét báo cáo tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thị hành án dân sự thị xã; nghe Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019.

Kết luận phiên họp, đồng chí Lê Văn Chính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã thống nhất cao những nội dung mà Uỷ ban nhân dân thị xã trình tại kỳ họp lần thứ 8. Đồng thời, Đồng chí lưu ý các vị đại biểu Hội đồng nhân dân cần nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp xúc cử tri; các Tổ đại biểu HĐND thị xã chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBMTTQVN các phường, xã để tổng hợp kiến nghị cử tri hiệu quả.

huongthuy.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.219
Truy cập hiện tại 2.606 khách