Tìm kiếm
KÝ QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG, PCCCR VÀ QUẢN LÝ ĐẤT LÂM NGHIỆP
Ngày cập nhật 16/05/2019

Chiều ngày 10/5/2019, UBND thị xã tổ chức Hội nghị ký quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR và quản lý đất lâm nghiệp; Đồng chí Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì .

 

Để chủ động lực lượng ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra, điều động nhanh lực lượng hiện có ở nơi gần nhất và lực lượng dự phòng chữa cháy rừng nhằm tăng cường chữa cháy kịp thời cho cơ sở khi có nguy cơ xảy ra cháy lớn và lan tràn nhanh mà lực lượng tại chỗ không đủ sức để dập tắt đám cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Nội dung quy chế quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Hạt Kiểm lâm thị xã

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động các cơ quan, tổ chức cá nhân và nhân dân tích cực tham gia BVR- PCCCR và quản lý đất đai; Xây dựng phương án PCCCR, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan và người dân để chữa cháy rừng; Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

2. Công an thị xã

Phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã, các chủ rừng điều tra những cá nhân, tổ chức có hành vi phá rừng; gây cháy rừng; khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật…; tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn việc mua sắm, trang bị các phương tiện chuyên dùng về PCCCR; kiểm tra hoạt động PCCCR của các chủ rừng; tham gia và chỉ huy việc chữa cháy rừng; Hỗ trợ Kiểm lâm địa bàn và các chủ rừng trong công tác bảo vệ rừng tại cơ sở; theo dõi chặt chẽ đối tượng vi phạm có tính chuyên nghiệp để xử lý, đấu tranh kiên quyết nhằm ngăn chặn và chấm dứt tình trạng chống người thi hành công vụ.

3.  Ban Chỉ huy Quân sự thị xã

Phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững và chấp hành pháp luật lâm nghiệp và Luật Phòng cháy chữa cháy; Xây dựng kế hoạch sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện và dụng cụ chủ động chữa cháy rừng khi phát hiện cháy hoặc tham gia chữa cháy rừng theo lệnh huy động của UBND thị xã và cấp trên.

4. Phòng Tài nguyên Môi trường,  phòng Kinh tế thị xã

Tổ chức thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và dụng cụ để phối hợp tham gia chữa cháy rừng; Phối hợp với các đơn vị để kiểm tra, rà soát, đi hiện trường, đo đạc và lập biên bản tình hình lấn, chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Phối hợp Hạt Kiểm lâm thị xã để kiểm tra và quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn thị xã.

5. Trách nhiệm của Đội chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ số 3

 Phối hợp hướng dẫn việc xây dựng, thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, thiết kế và xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn việc mua sắm các phương tiện chuyên dùng, trang thiết bị và dụng cụ để phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra phương án phòng cháy, chữa cháy rừng và việc thực hiện phương án của các UBND xã, phường và các chủ rừng; Trực tiếp chỉ huy lực lượng chuyên ngành, sẵn sàng phối hợp lực lượng, phương tiện chữa cháy chuyên dùng tham gia chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

 6. Trách nhiệm của Đội Kiểm lâm cơ động PCCCR số 2

Sẵn sàng về lực lượng, phương tiện và dụng cụ tham gia huấn luyện, diễn tập về phòng cháy chữa cháy rừng và chữa cháy rừng; phối hợp kiểm tra phương án phòng cháy, chữa cháy rừng và việc thực hiện phương án của các UBND xã, phường và các chủ rừng.

7. Trách nhiệm của Trung đoàn 6, Tiểu đoàn 3 Tăng thiết giáp, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2

Tổ chức thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và dụng cụ để phốí hợp chỉ huy và tham gia chữa cháy rừng khi được cấp trên huy động.

8. Trách nhiệm của Kho đạn K890

Tự tổ chức chữa cháy và khắc phục mọi mặt do xảy ra cháy rừng trong phạm vi diện tích của đơn vị quản lý; Tổ chức thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và dụng cụ để phối hợp chỉ huy và tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu và được lệnh của Thủ trưởng cấp trên trực tiếp Cục Quân khí.

9. Trách nhiệm của UBND xã, phường

Chỉ đạo cán bộ chuyên môn, Kiểm lâm địa bàn tham mưu giúp UBND xã, phường xây dựng và thực hiện phương án quản lý BVR-PCCCR trên địa bàn; phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn nhân dân thực hiện quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện các biện pháp PCCCR; Chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với Kiểm lâm địa bàn theo dõi, cập nhật diễn biến rừng, đất lâm nghiệp. Tổ chức lực lượng quần chúng bảo vệ rừng trên địa bàn; phối hợp, huy động lực lượng cùng với cơ quan, đơn vị để kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp các hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp; Sẵn sàng tham gia phối hợp về lực lượng, phương tiện và dụng cụ tham gia huấn luyện, diễn tập về phòng cháy chữa cháy rừng và chữa cháy rừng.

 10. Trách nhiệm của Ban Quản lý RPH Hương Thủy và Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong

Xây dựng phương án QLBVR-PCCCR của cơ quan theo quy định. Chủ động phối hợp về lực lượng, phương tiện và dụng cụ để tham gia chữa cháy một cách tích cực, có hiệu quả; Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn quản lý thì tiến hành lập biên bản vi phạm và chuyển giao cho Hạt Kiểm lâm xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp xác minh vụ việc.

 

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thống nhất nội dung và tham gia ký quy chế phối hợp. Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Hải Ý
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.309.248
Truy cập hiện tại 1.756 khách