Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Chuyển Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ sang trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh
Ngày cập nhật 04/05/2019

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh có Quyết định số 1047/QĐ-UBND về việc chuyển Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ sang trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh. Theo đó, chuyển nguyên trạng Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ sang đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để hoạt động.

UBND tỉnh phân công trách nhiệm:
1. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh tổ chức thực hiện việc bàn giao tài liệu, văn bản, hồ sơ, trang thiết bị, số người làm việc có liên quan của Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển.
2. Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh
a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính thực hiện bàn giao, tiếp nhận trang thiết bị, tài liệu, văn bản, hồ sơ có liên quan đảm bảo theo quy định. 
b) Làm thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí theo quy định của Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.
c) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí theo hướng dẫn của Trung ương và sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ.
d) Tiếp nhận, sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với số lượng người làm việc của Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển theo quy định hiện hành.
3. Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chuyển số lượng người làm việc của Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ sang Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh và thực hiện điều động viên chức theo quy định của pháp luật.
4. Giám đốc Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chuyển kinh phí của Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ sang Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh theo quy định.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2019.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.172
Truy cập hiện tại 2.605 khách