Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2019 CỦA UBND THỊ XÃ
Ngày cập nhật 06/04/2019

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 và Chương trình công tác năm 2019 của UBND thị xã; xét đề nghị của Văn phòng HĐND&UBND thị xã; UBND thị xã ban hành Chương trình công tác Qúy II năm 2019 với các nội dung chính sau:

 

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian

A.

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

 

 

 

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2019

TC-KH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Trình tại kỳ họp HĐND

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

TC-KH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Trình tại kỳ họp HĐND

 1.  

Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018

TC-KH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Trình tại kỳ họp HĐND

 1.  

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa VI

Văn phòng

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Trình tại kỳ họp HĐND

 1.  

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Thanh tra

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Trình tại kỳ họp HĐND

 1.  

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng cuối năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Thanh tra

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Trình tại kỳ họp HĐND

 1.  

Báo cáo đánh giá 10 năm xây dựng và phát triển đô thị thị xã Hương Thủy

QLĐT

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Quyết định hỗ trợ kinh phí thực hiện các đề án khuyến công năm 2019

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Quyết định hỗ trợ phát triển mô hình trồng chè an toàn

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Kế hoạch kiểm tra công tác đảm bảo, giữu gìn, bảo vệ di tích trên địa bàn thị xã

VHTT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2019-2020

VHTT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch thị xã Hương Thủy năm 2019

VHTT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Kế hoạch khảo sát và xây dựng sản phẩm du lịch trên địa bàn thị xã

VHTT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch quy mô trường, lớp học sinh năm 2019-2020

GD&ĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2019

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Kế hoạch thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Kế hoạch đưa đối tượng chính sách có công đi điều dưỡng ngoại tỉnh

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Kế hoạch triển khai công tác Bảo hiểm y tế toàn dân năm 2019

Y tế

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Kế hoạch kiểm tra công tác hành nghề Y - dược tư nhân năm 2019

Y tế

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Kế hoạch tổ chức tháng hành động quốc gia về Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019

Y tế

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

B.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

 1.  

Tiếp tục triển khai có hiệu quả  Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 21/7/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 12/12/2017 của Thị ủy Hương Thủy về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Tăng cường chỉ đạo việc chăm bón, phòng trừ sâu bệnh và khâu thu hoạch lúa vụ Đông - Xuân; triển khai sản xuất vụ Hè - Thu năm 2019

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, đặc biệt là việc triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 6/3/2019 về ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn thị xã

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Tiếp tục hưởng ứng và triển khai có hiệu quả Đề án Ngày chủ nhật xanh trên địa bàn thị xã

Các phòng, ban và đơn vị

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn như: Đường Trưng Nữ Vương, đường Cao tốc Cam Lộ - Túy Loan, …

Trung tâm PTQĐ

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Tăng cường công tác quản lý đất đai tại các địa phương; đẩy mạnh việc cấp giấy CNQSDĐ và giải quyết khiếu nại liên quan đến đất đai

TN&MT

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Phối hợp với các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, tiến hành kiểm tra các bãi cát, sỏi tập kết tự phát của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn xã Thủy Bằng

TN&MT

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 

 1.  

Kiểm tra, sửa chữa thường xuyên một số tuyến đường và hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn

QLĐT

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Tăng cường công tác quản lý đô thị; kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

QLĐT

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp năm 2018 và triển khai các công trình theo kế hoạch năm 2019, nhất là các công trình có nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, các công trình phục vụ khai thác quỹ đất, chỉnh trang phát triển đô thị và nông thôn mới

TC-KH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Tập trung hoàn thành quyết toán thu, chi ngân sách ở các đơn vị trên địa bàn thị xã; đôn đốc quyết toán các công trình XDCB đã hoàn thành, nhất là các công trình đã đưa vào sử dụng

TC-KH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc thu NSNN năm 2019, nhất là thu các loại thuế, phí và lệ phí

TC-KH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

II.

Văn hóa - xã hội

 1.  

Triển khai có hiệu quả Chương trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch và kiểm định chất lượng giáo dục năm 2019

GD&ĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Chỉ đạo tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; nâng cao chất lượng hoạt động hướng nghiệp cho học sinh

GD&ĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 05/3/2019 về giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 4/1/2019 của UBND thị xã về đẩy mạnh xuất khẩu lao động năm 2019

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với người có công và các chính sách xã hội

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Phối hợp với quỹ bảo trợ trẻ em, Văn phòng Dự án CI tổ chức phát học bổng quý II năm 2019 cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng ngày lễ lớn của đất nước (30/4/1975-30/4/2019)

VH-TT

Trung tâm VH-TT&TT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Chỉ đạo các đơn vị kiểm tra công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, soát xét công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở địa phương

VH-TT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động dịch vụ văn hóa

VH-TT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Tăng cường công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; Tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch bệnh về mùa hè, đặc biệt là dịch cúm và các dịch bệnh mùa hè,…

Y tế

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

 1.  

Tổ chức thực hiện đăng ký mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên; Tiếp tục tổ chức chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ

Y tế

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 

  3

Nội chính

 1.  

Duy trì thường xuyên chế độ trực SSCĐ, trực báo, giao ban nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong các ngày lễ lớn

Ban CHQS

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn thị xã

Công an thị xã

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 32/TC-UBND ngày 22/12/2016; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2017 của UBND thị xã về đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/12/2018 của UBND thị xã

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và các xã, phường. Thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ quản lý trường học theo quy định; cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch.

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Duy trì và nâng cao chất lượng công tác CCHC theo kế hoạch; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện CCHC tại các xã, phường

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Tiếp tục thực hiện tiếp công dân định kỳ tại trụ sở cơ quan và các xã, phường; giải quyết dứt điểm đơn thư KN-TC còn tồn đọng và đơn thư phát sinh thuộc thẩm quyền của UBND thị xã

Thanh tra

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư pháp; tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL; thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Tư pháp

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

 1.  

Tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước để thúc đẩy hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

Trong quá trình xây dựng Chương trình công tác cụ thể hàng tuần sẽ được bổ sung, điều chỉnh kịp thời để đáp ứng tốt công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã./.

 

 

Xuân Hậu
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.556
Truy cập hiện tại 2.664 khách