Tìm kiếm
Kết luận của đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo phương án khai thác quỹ đất hai bên đường Tự Đức – Thủy Dương
Ngày cập nhật 28/03/2019

Ngày 25/3/2019, UBND tỉnh có Thông báo số 82/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh  tại cuộc họp nghe báo cáo phương án khai thác quỹ đất  hai bên đường Tự Đức – Thủy Dương 

Theo đó, trên cơ sở các nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tại cuộc họp và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

1. Tuyến đường Tự Đức – Thủy Dương và quỹ đất dọc tuyến được quy hoạch với mục tiêu xây dựng khu vực đô thị có địa hình đặc biệt, liền kề núi đồi với các kiến trúc kiểu mẫu, đặc trưng; tuy nhiên, quá trình đầu tư, xây dựng, quản lý kiến trúc quy hoạch đô thị với nhiều bất cập, sự chồng chéo trong chức năng quản lý của các đơn vị đầu tư, chính quyền địa phương dẫn đến việc hình thành khu vực không đảm bảo theo mục tiêu, yêu cầu đề ra.
UBND thành phố Huế, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị và các đơn vị có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc buông lõng quản lý xây dựng, việc đùn đẩy thiếu trách nhiệm, thiếu tính quyết liệt khi giải quyết các nội dung vướng mắc dẫn đến tình trạng nêu trên.
Ngoài ra, một trong những nguyên nhân khác do không có 01 đơn vị đầu mối giám sát, quản lý về kết nối hạ tầng, quy hoạch kiến trúc đô thị, kêu gọi đầu tư, giám sát thực hiện dự án. 
Nhằm khắc phục tình trạng nêu trên đối với khu vực này và một số khu vực khác có tính chất tương tự (mở rộng khu E, khu vực Đại học Huế, khu vực phát triển đô thị mới,...), Sở Xây dựng căn cứ các nội dung đã được báo cáo sau các lần rà soát, báo cáo tham mưu UBND tỉnh cụ thể giải pháp khắc phục các tình trạng nêu trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/4/2019; trong đó, tập trung một số nội dung sau:
- Rà soát, bổ sung các khu vực nêu trên vào các khu vực phát triển dân cư mới để có cơ sở xem xét, xác định 01 đơn vị đầu mối tổ chức quản lý;
- Rà soát tổng thể quy hoạch toàn tuyến để xem xét sự phù hợp, tham mưu UBND tỉnh thực hiện đồ án thiết kế đô thị toàn tuyến, điều lệ quản lý quy hoạch (nếu có); 
- Làm việc với Đại học Huế về rà soát tổng thể quá trình thực hiện Quy hoạch Đại học Huế đảm bảo phù hợp định hướng của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.
2. Về giải phóng mặt bằng:
- Yêu cầu UBND thành phố Huế, Ban Quản lý dự án công trình giao thông, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc, tồn đọng trong tháng 4/2019 và hoàn thành công tác quyết toán dự án trong tháng 6/2019.
- UBND thành phố Huế tăng cường vận động, đối thoại với người dân ảnh hưởng thu hồi đất; rà soát thực trạng sử dụng đất, chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng qua các thời kỳ để đề xuất xử lý từng trường hợp vướng mắc cụ thể; báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng Tư vấn về giải phóng mặt bằng tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết dứt điểm theo nguyên tắc: một số hộ cần thiết thì tái định cư tại chỗ theo diện tích hiện trạng phù hợp, đối với các trường hợp vướng mắc, không có khả năng giải tỏa, cần đánh giá cụ thể để có phương án điều chỉnh phạm vi giải phóng mặt bằng phù hợp.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính hỗ trợ các đơn vị thực hiện thủ tục có liên quan để đảm bảo tiến độ. 
3. Đối với công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng:
Việc quản lý thực hiện quy hoạch được thực hiện theo nguyên tắc giám sát, quản lý từ khâu lập quy hoạch, công bố quy hoạch, cắm mốc thực hiện quy hoạch, giao đất theo quy hoạch.
Sở Xây dựng rà soát việc thực hiện quy hoạch chung theo nội dung chỉ đạo tại mục 01:
- Rà soát việc công bố quy hoạch với người dân trong phạm vi các đồ án quy hoạch đã phê duyệt để tiếp tục triển khai thực hiện (nếu có);
- Việc tổ chức cắm mốc theo các đồ án quy hoạch: rà soát để tham mưu theo thứ tự ưu tiên các dự án, quy hoạch chưa được cắm mốc, các dự án đã được cắm mốc nhưng hiện nay xảy ra tình trạng mất mốc thì đơn vị chủ đầu tư dự án (khi chưa giao đất) có trách nhiệm khôi phục; 
Ban Quản lý dự án công trình giao thông làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất về cơ chế giao nhận mốc đảm bảo nguyên tắc phải có đơn vị quản lý, chịu trách nhiệm về hạng mục mốc giới đã được đầu tư.
- Việc giao đất: khi chưa thực hiện hoàn thành dự án: các chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp chính quyền địa phương tổ chức quản lý, đất đã được bàn giao thì đơn vị nhận bàn giao quản lý theo quy chế, quy hoạch phê duyệt, đất của người dân chính quyền địa phương quản lý theo hiện trạng và quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng.
UBND thành phố Huế, UBND các phường trong phạm vi khu vực rà soát tất cả các trường hợp cấp phép xây dựng công trình để tổ chức họp dân, thông báo trong vòng 03 tháng phải tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, công trình xây dựng không có giấy phép, kiểm soát xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm, cơi nới; làm việc với UBND các phường để hoàn trả mặt bằng đã được giải phóng mặt bằng trên cơ sở đề xuất rà soát, báo cáo của Ban quản lý dự án công trình giao thông, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/5/2019.
4. Ban Quản lý Khu vực đô thị khẩn trương hoàn thành các hạng mục đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại tuyến đường này.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Rà soát tất cả các dự án đã được cấp nằm trong khu vực này hiện nay không triển khai đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, tham mưu UBND tỉnh thu hồi theo quy định.
- Tham mưu UBND tỉnh xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc (mục 2 của Thông báo) theo nguyên tắc phải đảm bảo hoàn thành công tác quyết toán trong năm 2019.
- Căn cứ kết quả rà soát quy hoạch do Sở Xây dựng thực hiện, tham mưu UBND tỉnh triển khai công tác xúc tiến đầu tư, Lựa chọn Nhà Đầu tư thực hiện một số dự án đảm bảo nguyên tắc hình thành đô thị đẹp, kiểu mẫu bằng hình thức xây nhà mẫu để bán.
6. Đối với nội dung đề xuất địa điểm xây dựng Trung tâm cấp cứu vận chuyển cấp cứu 115 của Sở Xây dựng tại Công văn số 2925/SXD-QHKT ngày 23/11/2018: Thống nhất bố trí tại khu đất thuộc phường Thủy Xuân nằm trên trục đường Võ Văn Kiệt như đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn nêu trên.
UBND thành phố Huế, Sở Xây dựng triển khai thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch theo quy định làm cơ sở thực hiện dự án.
7. Các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Thông báo này và báo cáo UBND tỉnh kết quả cụ thể bằng Văn bản theo tiến độ yêu cầu các mục nêu trên.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 946 khách