Tìm kiếm
Hương Thủy tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày cập nhật 27/12/2018

Chiều ngày 25/12/2018, UBND thị xã Hương Thủy tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Các đồng chí: Đỗ Xuân Giao – Phó Chủ tịch UBND thị xã (giữa); Võ Tuyến – Trưởng phòng GD&ĐT thị xã (trái);

Lê Văn Chung – Chủ tịch Hội khuyến học thị xã (phải) chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Lễ – Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế và các đồng chí trong Thường trực HKH tỉnh; Trương Đức Tú – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Đỗ Xuân Giao – Phó Chủ tịch UBND thị xã; Võ Tuyến – Trưởng phòng GD&ĐT thị xã; Lê Văn Chung – Chủ tịch Hội khuyến học thị xã và các đồng chí Thường trực, các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội khuyến học thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể thị xã; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND và cán bộ phụ trách các xã, phường.

Hơn 3 năm qua, thực hiện mục tiêu về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời đến năm 2020 theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 188/QĐ-UBND của UBND tỉnh, UBND thị xã giao trực tiếp Ban chỉ đạo thị xã, Hội Khuyến học và phòng GD&ĐT thị xã chỉ đạo thực hiện phong trào học tập suốt đời trên địa bàn và đã đạt được những kết quả tích cực.

Từ năm 2015, bước đầu triển khai thực hiện Đề án, UBND thị xã đã Tổ chức thực hiện thí điểm ở phường Thủy Dương và xã Thủy Phù đạt yêu cầu kế hoạch đề ra, từ đó đã triển khai diện rộng tại các xã, phường còn lại phấn đấu đạt các danh hiệu học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, theo chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh cho từng năm và cả giai đoạn 2015-2020. Trong các năm tiếp theo từ 2016 - 2018,  đã tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ ở thôn, tổ dân phố gồm 2 lớp cho lãnh đạo các phòng, ban của thị xã, 8 lớp cho cơ sở gồm các đoàn thể, bí thư, thôn trưởng, tổ trưởng, trưởng ban MT các thôn, tổ dân phố, BCH Hội Khuyến học với hơn 990 học viên; tuyên truyền phối hợp Chương trình chính trị hè cho 1.350 cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn; trong quá trình triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo đã tổ chức Hội nghị trực báo tại các xã, phường để đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện, hướng dẫn lại các văn bản chỉ đạo với 450 cán bộ cơ sở tham dự, đồng thời Hội Khuyến học thị xã (Cơ quan thường trực) đã tổ chức Hội nghị trực báo hằng quý, 6 tháng để đánh giá tình hình thực hiện…đã tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung và hình thức phong phú... Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn thị xã về học tập suốt đời, học tập thường xuyên, hướng tới một xã hội học tập.

Đến nay, toàn thị xã có:

- Đạt Gia đình học tập: 17.437 gia đình, đạt tỷ lệ so với tổng gia đình hiện có là 17.437/26.026 (tỷ lệ 67%), đạt tỷ lệ so với gia đình đăng ký là17.437/20.454 (đạt 85,25%).

- Đạt Dòng họ học tập: 73 dòng họ, đạt tỷ lệ so với DH hiện có là 73/322 (đạt 22,67%), đạt tỷ lệ so với đăng ký 73/124 (đạt 58,87%).

- Đạt Cộng đồng học tập: 73 cộng đồng, đạt tỷ lệ so với cộng đồng hiện có là 73/101 (đạt 72,27%), đạt tỷ lệ so với CĐ đăng ký là 73/84 (đạt 85,71%).

- Đạt Đơn vị học tập: 67 đơn vị, đạt tỷ lệ so với đơn vị hiện có là 67/81 (đạt 82,71%), đạt tỷ lệ so với đơn vị đăng ký là 67/69 (đạt 97,1%)

- Cộng đồng học tập cấp xã: Đăng ký 02, đạt 02 phường (phường Thủy Dương đạt 92 điểm, phường Phú Bài đạt 90 điểm).

Hội nghị đã được nghe 04 đơn vị tham luận, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg, đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Đồng chí  Đỗ Xuân Giao – Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng

xã hội học tập thị xã phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Hữu Lễ và Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã  Đỗ Xuân Giao đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội khuyến học thị xã, phòng GD&ĐT thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan đã nỗ lực triển khai thực hiện trong hơn 3 năm qua về Quyết định 281/QĐ-TTg. Thời gian tới, các đồng chí đề nghị: Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi các tiêu chí công nhận mô hình học tập phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo dục với khuyến học và các ngành liên quan, tiếp tục vận động các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ hoạt động khuyến học, khuyến tài. Phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài cần gắn chặt với xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị văn hóa.

Nhiệm vụ xây dựng XHHT và thúc đẩy phong trào HTSĐ là một nhiệm vụ mới mẻ, phức tạp, vừa có tính cấp bách, vừa đòi hỏi có sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ, lâu dài. Để triển khai có kết quả nhiệm vụ to lớn này, cần  có sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc về cách nghĩ, cách làm của các cấp, các ngành và của mọi thành viên trong xã hội dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành tập trung, đồng bộ của bộ máy chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và của các tầng lớp nhân dân.

Nguyễn Thanh Qúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.295.363
Truy cập hiện tại 355 khách