Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2018 CỦA UBND THỊ XÃ
Ngày cập nhật 09/10/2018

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và Chương trình công tác năm 2018 của UBND thị xã; xét đề nghị của Văn phòng HĐND&UBND thị xã; UBND thị xã ban hành Chương trình công tác Qúy IV năm 2018 với các nội dung chính sau:

 

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Người chỉ đạo

A.

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

 

 

 1.  

Kế hoạch chuyển đổi mô hình, quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn (Thủy Bằng, Thủy Vân)

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Kế hoạch phát triển kinh tế vùng gò đồi về chăn nuôi và nuôi cá nước ngọt

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Đề án Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động giai đoạn 2018 đến năm 2020

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH  năm 2018 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019

TC-KH,

 Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

TC-KH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch XDCB năm 2018 và phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2019

TC-KH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2019

Văn phòng

HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Thanh tra

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại Kỳ họp cuối năm 2018

Văn phòng

HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Quyết định giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019

GD&ĐT

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Quyết định Quy định một số chế độ hỗ trợ cho học sinh và giáo viên trong các kì thi, giao lưu học sinh giỏi tiểu học và trung học cơ sở

GD&ĐT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 1.  

Kế hoạch Đào tạo - bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2018-2019

GD&ĐT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 1.  

Kế hoạch xây dựng, củng cố các Câu lạc bộ gia đình

VHTT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

B.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

 1.  

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 về cải thiện môi trường kinh doanh; Kế hoạch số 45/KH-UBND của UBND tỉnh; Nghị quyết số 07-NQ/TU về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết TW 5

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Triển khai Chương trình bình ổn giá vào những tháng cuối năm; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn xử lý nghiêm các vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng,…

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Tổ chức rà soát và hướng dẫn cho các doanh nghiệp tranh thủ vốn khuyến công nhằm mở rộng quy mô và đổi mới công nghệ sản xuất, cũng như việc phát triển các ngành nghề TTCN địa phương

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân 2018-2019

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Chỉ đạo các xã, phường hướng dẫn, vận động người dân chăm sóc, phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm. Theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, thủy sản và cây trồng

Kinh tế

 

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu phường Thủy Dương, phường Thủy Phương; phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu phường Thuỷ Châu, quy hoạch phân khu phường Thuỷ Lương; phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư Chiết Bi phục vụ tái định cư dự án Mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài….

QLĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 1.  

Hoàn thành xây dựng Cổng chào đường Nguyễn Tất Thành nhằm tạo điểm nhấn cho du khách đi từ sân bay Phú Bài đến thành phố Huế; lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường QL1 - Nguyễn Khoa Văn, ngã tư đường Sóng Hồng - Tân Trào...

QLĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 1.  

Tiếp tục chỉ đạo các phường, xã tăng cường quản lý, sử dụng vỉa hè đảm bảo thông thoáng và chỉnh trang đô thị, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị

QLĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 1.  

Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về đất đai theo kế hoạch sử dụng đất năm 2018. Chỉ đạo các địa phương rà soát và tăng cường quản lý đất công ích trên địa bàn

TNMT

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Tiếp tục tăng cường công tác cấp giấy CNQSD đất cho người dân; thống kê, rà soát lại số thửa đất chưa được cấp giấy CNQSD đất lần đầu trên địa bàn thị xã

TNMT

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, phối hợp và xử lý những vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân khai thác cát, sạn tại xã Thủy Bằng; đất san lấp tại xã Phú Sơn, phường Thủy Phương

TNMT

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Triển khai thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án Mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Trung tâm PTQĐ

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Tập trung đẩy mạnh công tác đền bù, hỗ trợ và tái định cư để bàn giao mặt bằng phục vụ các công trình, dự án.

Trung tâm PTQĐ

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách theo Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Quyết định số 3789/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND thị xã

TCKH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình theo kế hoạch đầu tư công năm 2018, đặc biệt là các công trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, công trình xây dựng nôn thôn mới

TCKH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Đảm bảo hoàn thành việc thi công, giải ngân, thanh quyết toán nguồn vốn theo quy định

TCKH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

II.

Văn hóa - xã hội

 1.  

Nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học, triển khai đồng bộ kế hoạch năm học 2018 - 2019. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, đội ngũ cán bộ quản lý.

GD&ĐT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 1.  

Tăng cường kiểm tra việc duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia, đôn đốc lập hồ sơ xét công nhận các trường trong năm 2018 theo kế hoạch.

GD&ĐT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 1.  

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế thị xã và Trạm y tế tại các xã, phường.

Trung tâm Y tế

Phòng Y tế

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 1.  

Thực hiện tốt việc lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS và KHHGĐ trên địa bàn

Trung tâm Y tế

Phòng Y tế

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 1.  

Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn

Phòng Y tế

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 1.  

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ xã, phường về xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, bảo tồn bảo tàng và gia đình.

VH-TT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 1.  

Đôn đốc, hướng dẫn các xã, phường tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và bình xét gia đình văn hóa.

VH-TT

 

 1.  

Kiểm tra, quản lý hoạt động du lịch, các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn. Duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể, chú trọng phát triển các môn thể dục, thể thao có thế mạnh của địa phương.

VH-TT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 1.  

Phối hợp với các đơn vị đào tạo nghề đẩy mạnh việc tổ chức các lớp bồi dưỡng và đào tạo nghề cho các đối tượng trong độ tuổi lao động.

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 1.  

Đẩy mạnh hoạt động vay vốn giải quyết việc làm. Giải quyết tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định.

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

  3

Nội chính

 1.  

Tăng cường công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự ATXH trên địa bàn thị xã

Ban CHQS

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Thực hiện tốt công tác tuyển quân đầu năm 2019

Ban CHQS

Công an thị xã

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Tiếp tục củng cố, tổ chức, bộ máy; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, trường học và các xã, phường.

Công an

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Tiếp tục công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND thị xã, các xã, phường ban hành

Tư pháp

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho cán bộ, công chức tư pháp trên địa bàn thị xã.

Tư pháp

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Thực hiện cập nhật dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc giai đoạn từ 01/01/2016 đến 31/01/2018

Tư pháp

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo.

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%.

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm HCC

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thanh tra

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đã phát động từ đầu năm, kịp thời nêu gương người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Tiếp tục rà soát phương án phòng chống lụt bão từ thị xã đến các xã, phường để bổ sung đảm bảo cho việc thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”.

BCH PCTT&TKCN

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

Trong quá trình xây dựng Chương trình công tác cụ thể hàng tuần sẽ được bổ sung, điều chỉnh kịp thời để đáp ứng tốt công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã./.

 

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.710.858
Truy cập hiện tại 30.126 khách