Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Bổ sung 6.500 triệu đồng kinh phí thực hiện các công trình giao thông ở thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 01/08/2018

Ngày 26/7/2018, Sở Tài chính có Thông báo số 1848/TB-STC về việc bổ sung kinh phí thực hiện các công trình giao thông cho thị xã Hương Thủy

Theo đó, Sở Tài chính thông báo:
1. Kinh phí hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ ngoài dự toán bổ sung mục tiêu theo Quyết định 1536/QĐ-UBND cho ngân sách thị xã Hương Thủy là 6.500 triệu đồng (gồm: đầu tư mở rộng tuyến đường trung tâm xã Thủy Thanh: 2,7 tỷ đồng;  Đường vào khu di tích lịch sử quốc gia Đình làng Hòa Phong, xã Thủy Tân: 3,8 tỷ đồng) và được giải ngân đến hết ngày 31/01/2019. Sau thời gian trên, số kinh phí chưa giải ngân hết, Sở Tài chính sẽ thực hiện thu hồi về ngân sách tỉnh; trừ các nguyên nhân khách quan dẫn đến không giải ngân kịp tiến độ, đề nghị UBND thị xã Hương Thủy có văn bản báo cáo Sở Tài chính để xem xét, xử lý.
2. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy:
- Thực hiện rút dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh đợt 1 là 4.500 triệu đồng; việc rút dự toán thực hiện theo quy định tại Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính.
- Quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, theo quy định hiện hành của Nhà nước; chủ động bố trí thêm vốn đối ứng để khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng vốn.
- Báo cáo tiến độ giải ngân gửi Sở Tài chính để xem xét, thông báo rút dự toán kinh phí còn lại (2.000 triệu đồng).
 

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.763.723
Truy cập hiện tại 1.323 khách