Tìm kiếm
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ III NĂM 2018 CỦA UBND THỊ XÃ
Ngày cập nhật 18/07/2018

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và Chương trình công tác năm 2018 của UBND thị xã; xét đề nghị của Văn phòng HĐND&UBND thị xã; UBND thị xã ban hành Chương trình công tác Qúy III năm 2018 với các nội dung chính sau:

 

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Người chỉ đạo

A.

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

 

 

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

TC-KH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Kế hoạch chuyển đổi mô hình, quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn (Thủy Bằng, Thủy Vân)

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Kế hoạch Chương trình bán hàng khuyến mãi

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Kế hoạch phát triển kinh tế vùng gò đồi về chăn nuôi và nuôi cá nước ngọt

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Kế hoạch tổ chức sản xuất thử giống lúa mới có chất lượng cao

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Kế hoạch hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng năm 2018

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Kế hoạch huấn luyện nông dân kỹ thuật và tư vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp an toàn

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Kế hoạch hỗ trợ cải tạo, phục tráng cây thanh trà, phát triển mở rộng mô hình cánh đồng lớn cây thanh trà

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Kế hoạch phục hồi các hầm bí mật trên địa bàn thị xã

VHTT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 1.  

Kế hoạch phòng chống lụt bão, chống xuống cấp các di tích năm 2018

VHTT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 1.  

Kế hoạch xây dựng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

VH-TT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 1.  

Kế hoạch xây dựng, củng cố các Câu lạc bộ gia đình

VHTT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 1.  

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

GD&ĐT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 1.  

Quyết định Quy định một số chế độ hỗ trợ cho học sinh và giáo viên trong các kì thi, giao lưu học sinh giỏi tiểu học và trung học cơ sở

GD&ĐT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 1.  

Kế hoạch kiểm tra công tác Vệ sinh an toàn thực phẩm Tết trung thu

Y tế

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 1.  

Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 1.  

Kế hoạch tổ chức Tết trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 1.  

Quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế Thi đua khen thưởng thị xã

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Kế hoạch tổ chức tập huấn Thi đua khen thưởng năm 2018

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

B.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

 1.  

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 về cải thiện môi trường kinh doanh; Kế hoạch số 45/KH-UBND của UBND tỉnh; Nghị quyết số 07-NQ/TU về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết TW 5

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ Hè - Thu năm 2018, quan tâm công tác chống hạn, chỉ đạo tốt khâu thu hoạch để tránh bão lụt; chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho sản xuất vụ Đông - Xuân 2018-2019 đảm bảo đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống lúa

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; làm tốt công tác tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc khử trùng; khuyến khích và tạo điều kiện để phát triển đàn gia súc, gia cầm theo hướng chăn nuôi an toàn

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Tăng cường quản lý công tác phòng chống cháy nổ; công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt vào những đợt nắng nóng cao điểm

Kinh tế

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Tăng cường công tác quản lý xây dựng, tập trung chỉ đạo xử lý cương quyết việc xây dựng nhà cửa, công trình trái phép

QLĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 1.  

Tiếp tục chỉ đạo các phường, xã tăng cường quản lý, sử dụng vỉa hè đảm bảo thông thoáng và chỉnh trang đô thị, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị

QLĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 1.  

Hoàn thành quy hoạch phân khu phường Thủy Dương, phường Thủy Phương; phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu phường Thủy Lương, phường Thủy Châu

QLĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 1.  

Hoàn thành công tác điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2020 và việc đăng ký danh mục công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung năm 2018; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trình UBND tỉnh phê duyệt

TNMT

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Tiếp tục tăng cường QLNN về đất đai, nhất là đất công ích tại các địa phương; kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm

TNMT

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Phối hợp với huyện Phú Vang tiến hành cấp giấy CNQSD đất  cho các hộ dân tại xã Thủy Tân

TNMT

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý việc khai thác tài nguyên, khoáng sản, đất san lấp. Phối hợp với các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh để kiểm tra, xử lý một số đơn vị sản xuất, kinh doanh các bãi tập kết cát, sạn sỏi trái phép

TNMT

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Tập trung đẩy mạnh công tác đền bù, hỗ trợ và tái định cư để bàn giao mặt bằng phục vụ các công trình, dự án

Trung tâm PTQĐ

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách theo Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Quyết định số 3789/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND thị xã

TCKH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Thực hiện các biện pháp tăng nguồn thu, tiết kiệm chi; đẩy mạnh thu ngoài quốc doanh; thực hiện tốt lộ trình chuyển một số loại phí sang giá

TCKH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về công tác đầu tư công băm 2018; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2018

TCKH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình theo kế hoạch đầu tư công năm 2018, đặc biệt là các công trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, công trình xây dựng nôn thôn mới

TCKH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Đảm bảo hoàn thành việc thi công, giải ngân, thanh quyết toán nguồn vốn theo quy định

TCKH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Thực hiện công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư các công trình, dự án năm 2019 đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định

TCKH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Đôn đốc các chủ đầu tư, UBND các phường, xã lập các thủ tục về phân lô, thu hồi đất và đề xuất giá khởi điểm để đưa vào đấu giá theo kế hoạch

Các phòng, ban, đơn vị liên quan

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế, tài chính, các địa phương để đẩy mạnh công tác thu tại các xã, phường để hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2018 đạt và vượt kế hoạch

TCKH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

II.

Văn hóa - xã hội

 1.  

Thực hiện tốt công tác tuyển sinh, tổ chức khai giảng năm học 2018-2019; xây dựng phương án đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi giai đoạn 2018-2020

GD&ĐT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 1.  

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, lập hồ sơ đề nghị cấp trên công nhận các trường còn lại đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch

GD&ĐT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 1.  

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh và tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, chú trọng giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn

GD&ĐT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 1.  

Thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về bảo hiểm; duy trì và nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân

Phòng Y tế

Bảo hiểm xã hội

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 1.  

Thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch về Dân số năm 2018 và các đề án, dự án nâng cao chất lượng dân số; duy trì mô hình các cụm dân cư không sinh con thứ 3

Trung tâm DSKHHGĐ

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 1.  

Củng cố phong trào văn hóa văn nghệ - TDTT; tăng cường kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa

VHTT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 1.  

Phối hợp với các ngành chức năng quản lý tốt việc lắp đặt, quảng cáo trên địa bàn theo đúng quy định

VHTT

Đ/c Đỗ Xuân Giao

 1.  

Đẩy mạnh việc tổ chức các lớp bồi dưỡng và đào tạo nghề cho các đối tượng trong độ tuổi lao động trên địa bàn; phối hợp với trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế và UBND các xã, phường tổ chức đào tạo nghề cho các đối tượng có nhu cầu học nghề; tăng cường công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn.

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 1.  

Tiếp tục giải quyết tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Tổ chức kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018)

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

  3

Nội chính

 1.  

Tăng cường xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu đáp ứng với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ban CHQS

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Tổ chức tốt công tác diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2018 ở các xã, phường theo kế hoạch

Ban CHQS

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn

Công an

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Tiếp tục công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND thị xã, các xã, phường ban hành

Tư pháp

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là đối với các văn bản pháp luật mới được ban hành

Tư pháp

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm HCC

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Tổ chức khai trương 02 đơn vị điểm (phường Thủy Dương, xã Phú Sơn) thực hiện Đề án xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã

Nội vụ

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 1.  

Tiếp tục thực hiện tiếp công dân định kỳ tại trụ sở cơ quan HĐND & UBND thị xã và UBND các phường, xã

Ban Tiếp công dân

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Giải quyết dứt điểm đơn thư KN-TC còn tồn đọng và đơn thư phát sinh thuộc thẩm quyền của UBND thị xã

Thanh tra

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thanh tra

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đã phát động từ đầu năm, kịp thời nêu gương người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

Trong quá trình xây dựng Chương trình công tác cụ thể hàng tuần sẽ được bổ sung, điều chỉnh kịp thời để đáp ứng tốt công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã./.

 

anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.360.029
Truy cập hiện tại 206 khách